Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 65


RAPORTTI ikäihmisten hyvinvointikysely 2023

 

 

Tulokset v. 2023 Ikäihmisten hyvinvointikyselystä

hyvoltk 26.09.2023 § 65  

987/13.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että Heinolassa on 6657 yli 65 vuotiasta, joten vastausprosentti 5,5%.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki saapui tämän asian käsittelyn aikana.
Ikäihmisten hyvinvointiohjaaja Prauda-Knuutila poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ikäihmisten hyvinvointikyselyn 2023 tulokset tiedoksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

 

Valmistelija hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä, 044 797 8577 ja

 ikäihmisten hyvinvointiohjaaja Heidi Prauda-Knuutila, 044 797 5753, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Yli 65-vuotiaat ovat suuri väestöryhmä Heinolassa. Ikäryhmän hyvinvointia edistetään ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman toimeenpanon tueksi tarvitaan ajantasaista ja paikallista hyvinvointitietoa.

 

Tietoa kerättiin ikäihmisten hyvinvointikyselyn avulla kesäkuussa 2023. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa sähköisesti sekä perinteisesti paperilla. Kyselyn täyttämiseen oli mahdollista saada apua. Vastauksia saatiin 367 kappaletta, joiden sisältö analysoitiin aineistolähtöisesti vastauksia kunnioittaen. Ennen tulosten lopullista julkaisua vanhusneuvosto käsitteli tuloksia 17.8.2023 ja vammaisneuvosto 24.8.2023.

 

Tuloksista

Suuri osa vastaajista on tyytyväisiä terveydentilaansa ja kokee selviytyvänsä arjestaan hyvin. Liikkumisessa on kuitenkin haasteita. Noin 20 % vastaajista on jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että pystyy osallistumaan haluamiinsa harrastuksiin ja aktiviteetteihin. Suurin osa vastaajista kertoi syövänsä ainakin yhden lämpimän aterian päivässä.

 

Elämänlaadun näkökulmasta huomioitavaa oli, että 89 % vastaajista ilmaisi, että elämässä on ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella itselle tärkeistä asioista. Moni heinolalainen ikääntynyt saa apua tai auttaa läheistään arjessa. Puolet vastaajista on osallistunut harrastustoimintaan tai tapahtumiin viimeisen vuoden aikana. Toisaalta 15 % vastaajista ei ollut osallistunut tarjolla olevaan toimintaan lainkaan.

 

Tietoa toiminnasta vastaajat saivat eniten sanomalehtien kautta. Huomioitavaa oli, että 30 % vastaajista ei käytä nettiä lainkaan.

 

Heinolalaiset ikäihmiset kokevat kaupungin turvalliseksi asua ja liikkua. Jonkin verran huolta herättää arjesta selviytyminen ja epätietoisuus siitä, mistä apua voi hakea.

 

Kysely tavoitti selkeästi parhaiten heidät, joilla on toimintakykyä ja ehkä siksi tulokset ovat varsin positiivisia. On tärkeä muistaa, että kysely ei oletettavasti tavoittanut kaikista heikommassa asemassa olevia ikääntyneitä. Tämä on tärkeä huomioida tuloksia tulkittaessa.

 

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa ikäihmisille suunnattavien kaupungin palveluiden suunnittelussa ja ikäihmisten hyvinvointiohjaajan työssä. Jatkossa viestinnässä huomioidaan paremmin ikäihmisten saavuttaminen hyödyntämällä enemmän painettua, perinteistä mediaa, jotta myös nettiä käyttämättömät saavat tarvittavan tiedon. Lisäksi kaupungissa tullaan järjestämään enemmän maksuttomia matalan kynnyksen tapahtumia.

 

 Esityslistan liitteenä on raportti Ikäihmisten hyvinvointikyselystä 2023.

 

 Ikäihmisten hyvinvointiohjaaja Heidi Prauda-Knuutila on läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

 

Tiedoksianto sähköposti  Kaupunginhallitus

   Heinolan valtuusto

Minna Veistilä, johtaja, yhdyspintatyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen, Jyränkölän setlementti

Johtava diakoni Tarja Soppi, Heinolan seurakunta