Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 44 

 

Valtuustoaloite Kaupungin uimahallin järjestyssääntöjen muuttamisesta

valt 04.09.2023 § 44  

385/00.01.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Valtuusto hyväksyi ehdotukset äänestysten jälkeen.

Kokouksen kulku

Keskustelun kuluessa valtuutettu Salonen esitti valtuutettu Kekkosen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Paulautusesitys oli seuraava: Palautetaan valmisteluun sillä evästyksellä, että hyvinvointilautakunta teettää kaupungin koululaisten huoltajilla sekä yläkoululaisilla kyselyn siitä, että miten koulu-uinnit tulisi jatkossa järjestää, että hyväksyvätkö he sen, että koulu-uintien aikana on mahdollista se että uimahallin pukeutumis- ja peseytymistiloihin tulee samanaikaisesti vastakkaista biologista sukupuolta olevia henkilöitä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu palautusesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat
asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat Salosen esitysta asian palauttamisesta äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

30 Jaa-ääntä ja
12 Ei ääntä

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 30 vastaan 12 hyväksyneen asian käsittelyn jatkamisen. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Salonen teki valtuutettu Tähkäsen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Uimahallin järjestyssääntöjä muutetaan niin, että pukeutumis- ja peseytymistiloihin mennään biologisen sukupuolen mukaan, ei juridisen sukupuolen mukaan. Henkilöt, kenellä juridinen sukupuoli poikkeaa biologisesta sukupuolesta ja jotka eivät halua mennä mainittuihin tiloihin ensin mainitun säännön mukaisesti, ohjataan käyttämään tilaussaunan tiloja.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka
kannattavat Salosen esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

30 Jaa-ääntä ja
12 Ei ääntä

Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 30 vastaan 12 hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä

Valtuutettu Riikonen ilmoitti poistuvansa kokouksesta klo 17.49. Varavaltuutettu Juho Salonen saapui paikalle.

Päätöksen jälkeen Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenet valtuutettu Saarinen, valtuutettu Qvintus, valtuutettu Salonen, valtuutettu Ruuth, valtuutettu Rautkoski, valtuutettu Tähkänen ja valtuutettu Pynnönen päättivät jättää asiasta eriävän mielipiteen.

Myös Kristillisdemokraattien ryhmästä valtuutetut Kekkonen, Endén, Vuorenniemi ja Gustafsson ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen.

Eriävät mielipiteet pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1. antaa vastauksenaan valtuustoaloitteseen, että uimahallin järjestysssääntöä ei muuteta. Uimahallin muita tiloja hyödynnetään hinnaston mukaisesti tarvittaessa.

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi. 

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §             

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen
puh. 0400 862 977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Tiedoksianto virallinen ote aloitteen tekijä

 sähköposti  hyvinvointijohtaja

 

 

 

khall 28.08.2023 § 179 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Kokouksen kuluessa jäsen Ruuth esitti asian palauttamista lautakunnan valmisteltavaksi.  Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. antaa vastauksenaan valtuustoaloitteseen, että uimahallin järjestysssääntöä ei muuteta. Uimahallin muita tiloja hyödynnetään hinnaston mukaisesti tarvittaessa.

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §             

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen
puh. 0400 862 977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

khall 14.08.2023 § 164 

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti jättää tämän asian käsittelyn pöydälle. Asia otetaan käsittelyyn kaupunginhallituksen kokouksessa 28.8.2023.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy hyvinvointitoimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §             

Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Maria Kaikkonen
puh. 044 797 8570, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

hyvoltk 13.06.2023 § 51 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta ohjeisti viranhaltijoita, että uimahallin tilaussauna muutettaisiin unisex saunaksi.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää vastauksena valtuutettu Salosen valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi, että uimahallin järjestysssääntöä ei muuteta, mutta tilaussaunaa tarjotaan sukupuolivähemmistön edustajille tai sukupuolen suhteen epäselvissä tilanteessa oleville asiakkaille.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

 

Valmistelija liikuntapalvelujohtaja Kaikkonen, Maria

 

Valmistelu Valtuutettu Salonen on jättänyt valtuustoaloitteen 9.2.2023 uimahallin järjestyssääntöjen muuttamisesta uuden translain vuoksi.

Translaki astui voimaa 3.4.2023 voimaan. Laki mahdollistaa täysi-ikäisille juridisen sukupuolimerkinnän korjaamisen väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) tehtävän hakemuksen perusteella.

 

 Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ovat pyrkineet luomaan ohjeistusta uimahallin käytänteihin. Valitettavasti yleispätevien ohjeiden luominen on osoittautunut haastavaksi.

 

 Tasa-arvolaki kieltää lähtökohtaisesti syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-ilmaisun tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Kaikilla asiakkailla tulee siis olla yhtäläinen oikeus uimahallien ja kylpylöiden palveluiden käyttöön. Tämä tarkoittaa, että henkilöllä on oikeus käyttää juridisen sukupuolensa mukaisia puku- ja pesutiloja.

 

 Tilojen tulee olla turvallisia kaikille, myös sukupuolienemmistölle. Mahdollisesti edessä voi siis olla haastavia asiakaspalvelutilanteita, mikäli hallissa ei ole tarjota yksityisyyden suojan mahdollistavia puku- tai pesutiloja tai henkilö ei halua niitä käyttää. Useimmat sukupuolenkorjausprosessia läpikäyvät tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt tuskin kuitenkaan hakeutuvat tällaisiin konfliktitilanteisiin, vaan toivovat voivansa käyttää uimahallin palveluja ilman suurempaa huomiota. Voi kuitenkin olla pieni mahdollisuus, että uuden lain myötä ilmenee häiriökäyttäytymistä. Mikäli henkilön toiminta puku- ja pesutiloissa täyttää tasa-arvolain määrittelemän sukupuolisen tai seksuaalisen häirinnän määritelmän, henkilökunta voi ja sen tulee siihen puuttua, kuten tähänkin asti.

 

 SUH:in (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto) suositus on, että sukupuolivähemmistöille tarjotaan mahdollisuus käyttää yksityisyyden suojaa tarjoavia puku- ja pesutiloja. Heinolassa pystytään tarjoamaan tilaussaunaa sukupuolivähemmistöjen edustajille tai sukupuolen suhteen epäselvissä tilanteissa oleville asiakkaille.

 

 Esityslistan liitteenä on valtuutettu Salosen 9.2.2023 jättämä valtuustoaloitte uimahallin järjestyssääntöjen muuttamisesta uuden translain vuoksi.

 

Jatkokäsittely kaupungin hallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa  asian käsittelyn jatkaminen/ Ei  Salosen Palautusesitys/ Tyhjä
 Jaa  Kh esitys / Ei  Salonen muutosesitys/ Tyhjä