Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 43 

 

Valtuustoaloite Vanhusneuvoston ja Nuorisovaltuuston jäsenen läsnäolo- ja puheoikeudesta valtuuston kokouksissa

valt 04.09.2023 § 43  

146/00.01.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy Yhteiset palvelut -toimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152  

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.f

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Tiedoksianto virallinen ote aloitteen tekijä

 

 

 

khall 14.08.2023 § 166 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy Yhteiset palvelut -toimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §             

Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuutettu Pekka Kantanen on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän katsoo, että vanhusneuvoston jäsenellä tulisi olla valtuuston kokouksissa läsnä- ja puheoikeus kuten nuorisovaltuuston jäsenellä.

 

Toimialojen lautakunnat käsittelevät asioita sekä päätöksentekijöinä että valtuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelijoina. Valtuuston päätös puolestaan on asian lopullinen ratkaisu.

 

Suomalaisessa hallintokulttuurissa osallistamista, kuulemista ja vaikuttamista toteutetaan valmisteluvaiheessa. Nuorten tai vanhusneuvostonkin osallistuminen liittyy erityisesti valmistelurooliin. Lopullisessa päätöksentekovaiheessa valtuustossa ei enää ole tarkoituksenmukaista kuulla osallisia tai eturyhmiä.

 

Ottaen huomioon valtuuston roolin strategisena lopullisena päätöksentekijänä ei ole perusteltua antaa nykyistä laajemmin läsnäolo- tai puheoikeuksia sen kokouksissa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi kuka tahansa seurata ja myös vanhusneuvoston jäsenet pystyvät osallistumaan kokouksiin. Esityslistat julkaistaan ennen kokousta yleisessä tietoverkossa, joten kenellä tahansa on mahdollisuus ottaa yhteyttä valtuutettuihin ennen kokousta.

 

Verrattuna nuorisovaltuustoon, perustellaan Kuntaliiton hallintosääntömallissa nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeutta valtuuston kokouksissa sillä, että alle 18-vuotiailla ei ole äänioikeutta kuntavaaleissa eikä vaalikelpoisuutta, eivätkä he siten voi äänestää oman ikäryhmänsä edustajaa valtuustoon.

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisessä vanhusneuvoston edustajalle voidaan katsoa olevan kyse erilaisesta asetelmasta kuin nuorisovaltuuston edustajien kohdalla. Vanhusneuvosto edustaa väestöryhmää, jolla on mahdollisuus saada omia edustajiaan kaupungin eri toimielimiin kuntavaalien kautta toisin kuin nuorisovaltuuston edustamalla väestöryhmällä.

 

Valtuustoaloitteen ehdotus ei edellä olevien perustelujen mukaan ole tarkoituksenmukaista. Vaikuttamista voidaan toteuttaa varsin kattavasti muilla eri tavoin osana asioiden valmisteluvaihetta.

Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Jatkokäsittely valtuusto