Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 134 

 

Lahden kaupunkiseutusuunnitelman hyväksyminen

khall 05.06.2023 § 134  

528/00.04.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. osaltaan hyväksyy Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja

2. valtuuttaa kaupunkiseutusuunnitelman suunnitteluryhmän tekemään tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia suunnitteluaineistoihin.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hankejohtaja Heikki Mäkilä
puh. 044 769 4141, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Lahden kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli

ovat edenneet hyväksymisvaiheeseen. Kaupunkiseutusuunnitelman aineisto on viimeistelty kunkin MAL-kunnan kunnan- ja kaupunginvaltuuston hyväksymistä varten ja rakennemallin aineisto Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

 

Kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennemalli eivät ole oikeusvaikutteisia kaavoja. Kaupunkiseutusuunnitelma on laadittu MAL-toimenpiteenä luomaan pohjaa kaupunkiseudun yhteiselle kehittämiselle ja seuraavan MAL-neuvottelukierroksen toimenpiteille.

 

Kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennemalli olivat ehdotuksina nähtävillä 15.3.-13.4.2023. Niistä saadun palautteen pohjalta suunnitelma-aineistoon on tehty joitain tarkistuksia. Palautteen keskeinen sisältö sekä lausuntoihin ja kommentteihin laaditut vastineet ovat luettavissa täältä https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2023/05/12052023-KSS-ja-rakennemalli-ehdotusvaiheen-vastineraportti.pdf. Suunnitelma-aineistoihin tehdyt tarkistukset ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on koottu esityslistan liitteenä olevaan asiakirjaan.

 

Hyväksyttävä aineisto sisältää suunnitelmakartat (koontikartta, väestö ja asuminen, elinkeinot ja työpaikat, liikenne, viherverkosto), karttoja täydentävät tekstikuvaukset, karttamerkintöjen kuvaukset sekä liitekartat. Hyväksyttävä suunnitelma-aineisto:  https://experience.arcgis.com/experience/e5ac677f84b248758cdcd251274660ca/page/Hyv%C3%A4ksyminen/

 

Valtuustojen hyväksymiskäsittelyiden ajankohdat tullaan vielä lisäämään aineistoon. Myös pienet tekniset korjaukset ovat mahdollisia, mikäli aineistossa vielä havaitaan kirjoitusvirheitä tai niihin rinnastuvia tarkistustarpeita.

 

Jatkokäsittely valtuusto