Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 133 

 

Vastaus Lahden kaupunginhallitukselle koskien työvoimapalveluiden järjestämismallia TE2024-uudistuksessa

khall 05.06.2023 § 133  

87/14.07.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kimmo Huvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Lahden kaupunginhallitukselle, että Heinolan kaupunki on kiinnostunut ensisijaisesti yhden alueen järjestäjän mallista työvoimapalveluiden järjestämiseksi Päijät-Hämeessä Lahden kaupunginhallituksen 22.5.2023 kokouksessaan tekemän toivomuksen mukaisesti.

Mikäli Päijät-Hämeessä toteutuu kahden työllisyysalueen malli, Heinola pitää tärkeänä, että alueet hoitavat yhteisesti mm. yritys- ja neuvontapalvelut.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari
puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

 Lahden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.5.2023, että Lahden kaupunki jatkaa TE2024-uudistuksen valmistelun edistämistä elinvoima- ja työllisyysjaoston 21.11.2022 päätösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Päijät-Hämeen maakunnallinen työllisyydenhoito järjestetään kahden toimijan toimesta siten, että Lahden kaupunki järjestäisi työvoimapalvelunsa itse ja Päijät-Hämeen muut kunnat muodostaisivat oman työllisyysalueensa. Erikseen määritellyissä yhdyspinnoissa työllisyysalueet tekevät sopimuksiin pohjautuvaa yhteistyötä.

 

Osana valmisteluaan Lahden kaupunki laatii myös vaihtoehtoisen yhden järjestäjän mallin. Tällöin Lahti toimisi vastuukuntana koko Päijät-Hämeen maakunnan lakisääteisille TE-palveluille. Lahti vastuukuntana -mallissa muodostettava Päijät-Hämeen maakunnallinen työllisyysalue perustuu reunaehtoihin, jotka mahdollistavat Lahden ja koko Päijät-Hämeen elinvoiman ja työllisyyden positiivisen kehittymisen sekä riittävät resurssit.

 

Lahden kaupunki toivoo muiden Päijät-Hämeen kuntien osoittavan kiinnostuksensa yhden alueen järjestäjän malliin 15.6.2023 mennessä.

 

Jos Päijät-Hämeen kunnat eivät ole sopineet työllisyysalueen tai -alueiden muodostamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä, on valtioneuvostolla mahdollisuus käyttää työllisyyspalveluista vahvistettuun lakiin 380/2023 16 § perustuvaa oikeuttaan määrätä, miten työllisyysalueet Päijät-Hämeessä muodostetaan. Toteutuessaan tämä saattaisi tarkoittaa, että valtioneuvoston päätöksen perusteella Päijät-Hämeessä olisi vuonna 2025 vain yksi työllisyysalue, jonka vastuukuntana Lahden kaupunki todennäköisesti toimisi.

 

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 ja tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lakiesityksen julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025 laissa määritellyin edellytyksin.

 

Työllisyysalueen muodostaminen edellyttää vähintään 20 000 henkilön työvoimamäärää. Jos työvoimamäärä alittaa 20 000 henkilöä, kunnan on muodostettava toisen tai useamman kunnan kanssa työllisyysalue, jonka tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. 

 

TE-2024 -uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palveluiden siirrolla kunnille tavoitellaan palveluiden tuomista lähemmäksi asiakkaita.   

 

Tiedoksianto virallinen ote kirjaamo@lahti.fi