Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 90


 

 

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen

khall 17.04.2023 § 90  

621/02.05.06/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hankkia Koha-Suomi Oy:n osakkeita asukasluvun edellyttämän määrän hintaan 0,15 eur/asukas, yhteensä noin 2 720 euroa.

 

Toimivalta Kaupunginhallituksen toimintaohje, kohta 5.1

 

Valmistelija Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja kirjastopalvelujohtaja Mirja Sipilä, puh. 044 797 6842, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Lastu-kirjastokimppaan kuuluvat Päijät-Hämeen kunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Kimpalla on yhteinen kirjastojärjestelmä, asiakasrekisteri sekä kokoelmatietokanta.

 

Lastu-kimpassa on tällä hetkellä käytössä Axiell Finland Oy:n kirjastojärjestelmä Axiell Aurora, joka on tulossa tiensä päähän. Se on ollut markkinoilla jo yli 10 vuotta, ja sen käyttöliittymä on toteutettu Silverlight-teknologialla, jonka tuki on päättynyt lokakuussa 2021. Silverlight-version kehitys on lopetettu, eikä Axiellilla ole ollut tarjota ominaisuuksiltaan ja toimivuudeltaan vastaavaa järjestelmää tilalle. Silverlight-teknologia ei ole enää tuen päättymisen jälkeen saanut mitään päivityksiä eikä tule saamaan edes kriittisiä tietoturvapäivityksiä, vaikka tietoturva-aukkoja löytyisi. Lastu-kirjastojen yhteinen näkemys on, että nykyisen Aurora-järjestelmän riippuvuus Silverlight-teknologiasta on vakava riski ja asukkaiden tietosuojan varmistamiseksi järjestelmän vaihto on välttämätöntä.

 

Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, jonka Suomessa tarjottavia tukipalveluja varten on vuonna 2016 perustettu kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö Koha-Suomi Oy. Yhtiön osakkaina ovat kaikki Kohaa kirjastopalveluissaan käyttävät suomalaiset kunnat. Koha-Suomi Oy tuottaa kirjastojärjestelmäpalvelut osakaskunnille SaaS-palveluna.?Koha-kirjastojärjestelmä on käytössä yli 110 kaupungissa ja kunnassa Suomessa.??

 

 Markkinatilanne

 

Suomen markkinoilla toimii tällä hetkellä käytännössä yksi kaupallinen toimija, Axiell Finland Oy, joka vastaa tällä hetkellä Lastu-kimpassa käytössä olevasta Aurora-kirjastojärjestelmästä. He ovat lanseeraamassa Suomen markkinoille Quria-kirjastojärjestelmää, joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön Norjassa vuonna 2018. Vaasan kaupunginkirjasto on ottamassa järjestelmää käyttöön ensimmäisenä Suomessa, mutta projekti on viivästynyt kesälle 2023.

 

Vaihtoehto kaupalliselle toimijalle on avoimeen lähdekoodiin perustuva Koha-kirjastojärjestelmä. Koha on ns. jatkuvasti kehittyvä järjestelmä, eivätkä versionvaihdokset aiheuta erillisiä maksuja.

 

 Kohaan siirtyminen

 

Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönotto ei vaadi kilpailutuksen järjestämistä, vaan hankinta tapahtuu ns. "in-house"-menettelyn kautta. Tämä ratkaisu on viety Axiellin toimesta vuonna 2018 markkinaoikeuteen, joka katsoi hankintamenettelyn olevan hankintalain mukainen. Tapaus löytyy tunnisteella MAO:559/18.

 

Käytännössä hankintaprosessi toteutuu siten, että kunnat ilmoittavat Koha-Suomi Oy:lle halukkuudestaan liittyä mukaan Koha-Suomeen, jonka hallitus tekee päätöksen antaa mahdollisuuden ostaa osakkeitaan kunnan asukasluvun mukaisesti. Koha-Suomi Oy tarjoaa tukipalveluita vain jäsenilleen eli osakkailleen.

 

Kun kunnat ovat osakkaita, aloitetaan käyttöönottoprosessi yhdessä Koha-Suomen kanssa. Käyttöönotossa menee noin vuosi.

Koha-kirjastoille on hankittu yhteinen konesali, johon myös Lastu-kimpan sovelluspalvelin ja tietokantapalvelin tultaisiin sijoittamaan. Konesalipalveluista järjestettiin kilpailutus, jonka voitti joensuulainen Bittiguru Oy. Palvelinsali sijaitsee Suomessa.

 

Lisätietoa Koha-Suomi Oy:stä https://koha-suomi.fi/

 

 Kustannukset

 

Jotta kunta pääsee Koha-Suomen jäseneksi, on osakkeita hankittava asukasluvun edellyttämä määrä 0,15 €/asukas. Heinolan hinta on noin 2 720 €.

 

Kustannukset eivät merkittävästi poikkea toisistaan eri järjestelmien välillä, kun otetaan huomioon kaikki järjestelmistä aiheutuvat kulut.

 

Koha nähdään jatkuvasti kehittyvänä järjestelmänä pitkäaikaisena ratkaisuna, josta ei aiheudu tulevina vuosina maksuja järjestelmänvaihdosta.

 

Tavoiteaikataulu on, että Koha olisi käytössä Lastu-kimpassa syksyllä 2024

 

Tiedoksianto virallinen ote Koha-Suomi Oy ari.makiranta@koha-suomi.fi
 sähköposti Mirja Sipilä