Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 88


 

 

Vastaus oikaisuvaatimukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 14.12.2022 § 73 Tontin 111-32-1-1, Heikkimäentie 2, myyminen

khall 17.04.2023 § 88  

333/10.00.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelutekstissä ilmenevän vastauksena Pro Heinola ry:n tekemään oikaisuvaatimukseen elinvoimalautakunnan päätöksestä 14.12.2022 § 73 Tontin 111-32-1-1-, Heikkimäentie 2, myyminen.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 56 §, Kaupunginhallituksen toimintaohje 5.5             

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu
puh. 044 769 4374, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Pro Heinola ry on tehnyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Elinvoimalautakunnan päätöksestä. HHO palautti päätöksen virkateitse Heinolan kaupungin Elinvoimalautakunnalle käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena. HHO päätti samalla olla suostumatta oikeudenkäyntikuluvaatimuksiin, koska päätös ohjattiin takaisin kaupungin käsiteltäväksi virkateitse.

 

Heinolan kaupunginhallituksen toimintaohje on muuttunut 1.1.2023 siten, että viime vuonna Elinvoimalautakunnalle kuuluneet tontinmyyntiehdot kuuluvat nyt kaupunginhallituksen päätettäviksi, siksi oikaisuvaatimus Elinvoimalautakunnan päätöksestä tulee nyt päätettäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätöksessään 14.12.2022 Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä tontin 111-32-1-1, Heikkimäentie 2, myymisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin Janus Oy:lle. Asia oli tuotu vuonna 2022 voimassa olleen kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaisesti lautakunnan päätettäväksi rakentamisvelvoitteesta poikkeamisen vuoksi. Valmistelutekstistä ilmenee, että kaupassa poiketaan Heinolan kaupungin yleisten tontinluovutusehtojen mukaisesta rakentamisvelvoitteesta ja että rakennuspaikasta esitettyjen raporttien valossa esitetty hanke on realistinen ko. rakennuspaikalle. Janus Oy:n tuote ovat isot kevytrakenteiset hallit, joita se myy eri käyttötarkoituksiin ja tarvitsee tilaa logistiikkatoiminnoilleen.

 

Janus Oy oli varannut tontin kesällä 2022 Heinolan kaupungin hallituksen päätökseen "Vierumäen yrityspuiston tonttien kampanjahinnoittelu 1.6.-15.7.2022 khall 25.04.2022 § 71  521/10.00.01/2022"  perustuneena kampanjahinnoitteluaikana. Kaupunginhallituksella oli toimivalta päättää hinnoittelusta. Kampanja oli avoinna kaikille toimijoille.

 

Kaupasta oli seuraavaksi tehty viranhaltijapäätös. Maankäyttöinsinööri on toimivaltansa mukaisesti tehnyt myyntipäätöksen 5.8.2022 § 29. Tämän päätöksen jälkeen kauppakirjaa työstettäessä ilmeni kuitenkin, että ostajan toiveena oli poiketa yleisten tontinluovutusehtojen mukaisesta rakentamisvelvoitteesta. Maankäyttöinsinööri sai kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaan päättää vain yleisten tontinluovutusehtojen mukaisista tontin luovutuksista. Täten asia kuului vuonna 2022 voimassa olleen kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaisesti Elinvoimalautakunnan päätettäväksi.

 

8.12.2022 maankäyttöinsinööri oli sähköpostilla vastannut tietopyynnön ja myöhemmän oikaisuvaatimuksen tekijän kysymykseen siitä, onko kauppakirja maankäyttöinsinöörin päätöksen jälkeen allekirjoitettu, että sitä ei ole allekirjoitettu, vaan asia on menossa seuraavalla viikolla lautakuntaan.

 

Maankäyttöinsinööri valmisteli asian lautakunnan käsiteltäväksi. Tontinluovutusehdoista päättäminen kuului vuonna 2022 mainitun toimintaohjeen mukaan Elinvoimalautakunnalle, joten lautakunnalla oli toimivalta päättää kauppa yleisistä ehdoista poiketen. 

 

Näin ollen on ollut kysymys kesällä 2022 tontinvarauksesta alkaneesta jatkumosta, jossa asia on viety Elinvoimalautakuntaan, koska neuvotteluissa on ilmennyt lautakunnan päätettäväksi kuuluva seikka. Jatkumo ei ole katkennut, eikä ostajasta ole aiheutunut estettä kaupalle. Voidaan katsoa olleen erityinen syy sille, ettei kauppakirjaa ole allekirjoitettu ennen lautakunnan päätöksen lainvoimaistumista.

 

Kunnat käyttävät usein tontinluovutusehdoissaan asemakaavan mukaiseen rakennusoikeuteen perustuvia rakentamisvelvoitteita. Nämä velvoitteet eivät ole lakiperusteisia, vaan perustuvat tarkoituksenmukaisuusharkintaan ja siksi luottamushenkilötoimielin voi niistä päättää. Heinolassa päättäminen kuului 2022 Elinvoimalautakunnalle. Vuonna 2023 päätösvalta kuuluu uuden toimintaohjeen mukaan  kaupunginhallitukselle.

 

 

Tiedoksianto virallinen ote Pro Heinola ry

 sähköposti  elinvoimalautakunta, elinvoimajohtaja
maankäyttöinsinööri, kiinteistösihteeri