Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 44


Sidonnaisuusraportti, uudet 9.1.2023

 

 

Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista lokakuu 2022 - tammikuu 2023

khall 20.02.2023 § 44  

16/00.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä sidonnaisuusraportin tiedokseen ja

2. lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Toimivalta Kuntalaki § 84, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 9 luku § 64             

 

Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo

 puh. 050 595 1428, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä raportti 9.1.2023 mennessä saapuneista uusista

 sidonnaisuusilmoituksista.

 

 

 

tarkltk 26.01.2023 § 3 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

1. merkitsee sidonnaisuusraportin tiedokseen ja

2. lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

 

Toimivalta Kuntalaki § 84, Hallintosääntö luku 9 § 64

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu 13.10.2022 mennessä edellisestä raportista sidonnaisuusilmoitus puuttui vielä seuraavilta luottamushenkilöiltä: Asp Jarmo, Hallikas Mikko, Heino Marko, Huuskonen Tomi, Jaakkola Ilkka, Koponen Sanna, Lehtinen Riitta, Leppänen Jari, Saarinen Niina, Saarinen Sami-Petteri, Salonen Harri ja Väli-Torala Venla. Lisäksi ilmoitus puuttui sekaannusten vuoksi vasta 13.10.2022 muistutuksen saaneelta: Vahteristo-Järvinen Anja sekä paperisen tarkistuksen 10.10.2022 postissa pyytäneeltä: Schildt Markku.

 

 Tarkastuslautakunnan päätöksellä tarvittaessa raportoidaan kaksi kertaa vuodessa (kerran syys- ja kevätkaudella) sidonnaisuusilmoituksista, jos muutoksia tapahtuu.

 

 Sanna Koposen ilmoitus ehti tuohon tarkastuslautakunnan kokoukseen 20.10.2022 ja se on nähtävänä tämän kokousasian liitteessä. 16.1.2023 mennessä ilmoitus on saatu myös edellä mainituista Anja Vahteristo-Järviseltä, Markku Schildtiltä, Mikko Hallikkaalta, Ilkka Jaakkolalta ja Venla Väli-Toralalta. Lisäksi ilmoitus on saatu Tarja Laitiselta, joka on tullut 1.1.2023 alkaen hallintosääntöuudistuksen myötä esittelijäksi ympäristönsuojelun asioissa lupa- ja valvontalautakuntaan ja Kristiina Mattila-Nousiaiselta, joka on henkilövaihdoksen vuoksi tullut elinvoimalautakunnan jäseneksi 14.11.2022.

 

 Sidonnaisuusilmoitus puuttuu 16.1.2023 seuraavilta sidonnaisuusvelvollisilta henkilöiltä: Asp Jarmo, Heino Marko, Huuskonen Tomi, Lehtinen Riitta, Leppänen Jari, Saarinen Niina, Saarinen Sami-Petteri ja Salonen Harri.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä ja viivytyksettä kun si­don­nai­suuk­sis­sa on tapahtunut muutoksia. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa il­moi­tuk­sen tekemisestä. Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalaissa säädetty si­don­nai­suuk­sien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja il­moi­tus­ten saattaminen valtuustolle tiedoksi.

 

 9.1.2023 mennessä saapuneista uusista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan liitteenä raportti.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus ja valtuusto