Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 41


 

 

Digi- ja tietohallintopäällikön viran (125004) valinta

khall 20.02.2023 § 41  

6/01.01.01.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. että digi- ja tietohallintopäällikön viranhaltijaksi valitaan tradenomi Jari Kinnunen.

Valittavalla katsotaan kokonaisarvion perusteella olevan
koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa sekä
soveltuvuusarvioinnissa esiin tulleiden asioiden ja ominaisuuksien
perusteella hakijoista parhaat edellytykset hoitaa virkaa
edellytetyllä tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää

2. todeta vaalin ehdolliseksi siten, että ennen vaalin vahvistamista
valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan,

3. määrätä noudatettavaksi 6 kuukauden koeajan ja

4. että valittu aloittaa virassa sopimuksen mukaan.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 6 luku 33 §

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Digi- ja tietohallintopäällikön viran rekrytointi on ollut avoinna ajalla 10.-29.1.2023 Kuntarekry-palvelussa, Te-toimiston palveluissa sekä kaupungin verkkosivuilla. Määräajassa virkaa haki 10 henkilöä.

 

  Kaupunginhallituksen nimeämä haastatteluryhmä valitsi hakijoista 4 haastatteluun. Yksi hakija ilmoitti peruvansa hakemuksen haastattelun jälkeen. Yksi haastatelluista hakijoista ohjattiin Eezy Personnellin toteuttamaan soveltuvuusarviointiin.

 

  Yksimielisen esityksensä virkaan valittavasta henkilöstä haastatteluryhmä teki kokouksessaan 17.2.2023 saatuaan Eezy Personnelin palautteen soveltuvuusarvioinneista.

 

 Hakijayhteenveto, jota ei henkilörekisteriluonteensa vuoksi julkaista tietoverkossa, julkaistaan kaupunginhallituksen CloudMeeting-sovelluksessa.

 

Tiedoksianto virallinen ote hakijat

 sähköpostii  HR-tuki, tietohallintopalvelut, kirjaamo

 

 

 

khall 09.01.2023 § 2 

 

 

 

 

 

Päätös 1. Päätösehdotus hyväksyttiin,

2. Päätösehdotus hyväksyttiin,

3. Päätösehdotus hyväksyttiin ja

4. Haastatteluryhmään valittiin kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan lisäksi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Riutta ja hallituksen 1. varapuheenjohtaja Wafin.

 

Esittelijä hallinto- ja kehitysjohtaja Hurmola-Remmi, Hanna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1.merkitä tiedoksi digi- ja tietohallintopäällikön irtisanoutumisen,

2. julistaa digi- ja tietohallintopäällikön viran haettavaksi välittömästi,

3. päättää viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan korkeakoulututkinnon ja riittävän perehtyneisyyden tietohallintoon ja
 
4. valita tarvittaessa haastattelutyöryhmään jäsenet kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan lisäksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 32-33 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi,

 puh. 044 780 1420 etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tietohallinto- ja digipalveluiden palvelualuejohtajana toimiva digi- ja tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen on irtisanoutunut virastaan 4.2.2023 alkaen. Hallintosäännön 33 §:n mukaan Yhteiset palvelut -toimialan palvelualuejohtajan valitsee kaupunginhallitus ja 32 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

 

 Uuden digi- ja tietohallintopäällikön rekrytointi on tarkoituksenmukaista käynnistää välittömästi. Tavoitteena on, että rekrytointiprosessi toteutetaan siten, että uuden viranhaltijan valintapäätös tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa 20.2.2023. Rekrytoinnista ilmoitetaan Kuntarekry-palvelussa sekä muissa työnhaun verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa. Tarvittaessa myös lehti-ilmoituksilla.

 

 Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys tietohallintoon. Virkaan valittavalta ict-alan osaajalta odotetaan kokemusta digitalisaation ja tiedolla johtamisen edistämisestä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, palveluasennetta sekä paineensietokykyä. Lisäksi arvostetaan johtamis- ja esihenkilötaitoja, monipuolista kokemusta erilaisista digitalisaation, automatisaation ja tiedolla johtamisen ja kehittämisen projekteista sekä kokemusta erilaisissa verkostoissa työskentelystä sekä hyvää näkemystä ICT:stä ja sen soveltamismahdollisuuksista. Ratkaisukeskeinen työote sekä hyvät projektinjohtamis- ja organisointitaidot ovat tärkeitä tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

 

 Koeaika on 6 kk. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkamista.

 

Tiedoksianto sähköposti   HR-palvelut, kirjaamo