Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 39 

 

Kerrostalotonttien 111-7-27-3, Kyminkatu 71 ja 111-7-27-4, Kyminkatu 73, hinnoittelu

khall 20.02.2023 § 39  

374/10.00.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että

1. kerrostalotontin 111-7-27-3, Kyminkatu 71 hinta on  87 500 €,

2. kerrostalotontin 111-7-27-4, Kyminkatu 73 hinta on 95 000 € ja

3. vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja on 5 % tontin myyntihinnasta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 56 §, Kaupunginhallituksen toimintaohje kohta 5.5.             

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu
puh. 044 769 4374, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Sahaniemen kaupunginosassa osoitteessa Kyminkatu 71 sijaitsevan kaupungin vuokratontin 111-7-27-3 vuokrasopimus päättyy 31.5.2025. Tontin pinta-ala on 2 839 m2. Vuokraaja haluaa jatkaa vuokralaisena eikä halua lunastaa tonttia. Uuden vuokrasopimuksen määrittelemiseksi kyseinen tontti on hinnoiteltava uudelleen.

 

 Tontin 111-7-27-3 asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on asuinkerrostalojen korttelialue AK-10. Tontin  on pinta-ala on 2 839 m2 ja rakennusoikeus 2 000 m2.

 

 Sahaniemen kaupunginosassa osoitteessa Kyminkatu 73 sijaitsevan kaupungin vuokratontin 111-7-27-4 vuokrasopimus on päättymässä 30.6.2023. Tontin pinta-ala on 3 502 m2. Vuokraaja haluaa jatkaa vuokralaisena eikä halua lunastaa tonttia. Uuden vuokrasopimuksen määrittelemiseksi kyseinen tontti on hinnoiteltava uudelleen.

 

 Tontin 111-7-27-4 asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on asuinkerrostalojen korttelialue AK-10. Tontin  on pinta-ala on 3 502 m2 ja rakennusoikeus 2 000 m2.

 

 Syvälahdentie 1:ssä  sijaitsevan tontin 111-7-36-6 hinnoittelemiseksi ulkopuolinen arvioitsija teki 20.5.2022 kauppahintametelmään nojaavan arvion. Hinnaksi arvioitiin noin 80 000-95 000 €. Kaupunginhallitus hinnoitteli päätöksellään 6.6.2022 § 102  tontin 111-7-36-6  80 000 €:n arvoiseksi. Tehtyä ulkopuolista arviota voidaan soveltaa nyt hinnoiteltaviin tontteihin. Tontit sijaitsevat lähekkäin, niillä on samat käyttötarkoitusta ja kerroslukua määrittävät kaavamääräykset ja ne sijaitsevat suunnilleen yhtä lähellä jätevedenpuhdistuslaitosta. Nyt hinnoiteltavat tontit ovat kooltaan hieman suurempia ja niiden rakennusoikeus kaavassa on viidenneksen suurempi kuin Syvälahdentien tontin.  Maankäyttöinsinööri kävi maastokäynnillä tonteilla 15.2.2023. Kaikki tontit ovat rakennettuja, ja käytetty kerrosala on niissä kaikissa suunnilleen sama n. 1 700 m2.  Käytännössä ei ole käytettävissä olevaa rakennusoikeutta  hyödynnettävissä asuinkerrostalorakentamisen lisärakentamiseen.

 

 Tontit luovutetaan vuokraamalla tai myymällä, ja vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja on 5 % tontin myyntihinnasta.

 

 Esityslistan liitteenä on kartta ja kiinteistöarvioitsijan arvio.

 

Tiedoksianto virallinen ote asianosainen

 sähköposti  kiinteistösihteeri, maankäyttöinsinööri