<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Hulevesimaksun käyttöönotto 2026]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Ruokapalvelun taksat 2024]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Henkilökunnan lounasaterioiden hinnat koulujen ja päiväkotien ravintoloissa 2024]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Heinolan toriohje 2024]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Heinolan torin vuosipaikkojen vuokrausperusteet 2024]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[tekninen lautakunta 14.12.2023 / Päätöksiä ja tiedoksiantoja]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Oikaisuvaatimus, maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätös 7.11.2023 § 6 - Kiinteistön 111-1-17-2, Savontie 3, ja kiinteistön 111-1-30-2, Virtakatu 11, ostaminen Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lta Heinolan kaupungille - Pro Heinola ry]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätöksestä 10.11.2023 § 7 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Kiinteistökiinnityksen käyttö tilan 111-404-2-108 kaupassa]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Kiinteistö- ja mittauspalveluiden taksat 1.2.2024 alkaen]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Peltojen vuokra-aika]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Asemakaavan kumoaminen 720 Veistämöntie]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[elinvoimalautakunta 13.12.2023 / Ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[lupa- ja valvontalautakunta 13.12.2023 / Ympäristöpäällikön ja palvelualuejohtajien ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[lupa- ja valvontalautakunta 13.12.2023 / Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta]]><![CDATA[lupa- ja valvontalautakunta 13.12.2023 / Lausuntopyyntö Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta]]><![CDATA[lupa- ja valvontalautakunta 13.12.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[lupa- ja valvontalautakunta 13.12.2023 / Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[lupa- ja valvontalautakunta 13.12.2023 / Päätöksiä ja tiedoksiantoja]]><![CDATA[hyvinvointilautakunta 12.12.2023 / Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[hyvinvointilautakunta 12.12.2023 / Leirikoulujen ja kansainvälisten oppilasryhmien vierailujen hinnasto 1.1.2024 alkaen]]><![CDATA[hyvinvointilautakunta 12.12.2023 / Lapsi- ja nuorisoparlamentti v. 2023]]><![CDATA[hyvinvointilautakunta 12.12.2023 / Otteita kouluterveyskyselyn 2023 tuloksista]]><![CDATA[hyvinvointilautakunta 12.12.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[hyvinvointilautakunta 12.12.2023 / Päätöksiä ja tiedoksiantoja]]><![CDATA[valtuusto 11.12.2023 / Maankäytön strateginen tavoitekartta]]><![CDATA[valtuusto 11.12.2023 / Asumisen kehittämisohjelma]]>