<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus rakennuslupahakemuksesta 111-2024-92 koskien aittarakennuksen (sivuloma-asunto) rakentamista kiinteistölle 111-413-1-143, Vehkalahdentie 360e]]><![CDATA[Lahden seudun jätetaksan maksujen tarkistus 1.7.2024 alkaen, kuulutus]]><![CDATA[Rakennustarkastajan lupapäätökset 11.4.2024]]><![CDATA[Kuulutus, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Multamäkifest ulkoilmakonsertti 2.-4.8.2024]]><![CDATA[Rakennustarkastajan lupapäätökset 04.04.2024]]><![CDATA[Rakennustarkastajan lupapäätökset 02.04.2024]]><![CDATA[Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta 27.3.2024 - Vesilain mukainen lupahakemus, Korpijoentien sillan rakentaminen ja valmistelulupa, Korpijoen yksityistien tiekunta]]><![CDATA[Hämeen ELY-keskuksen kuulutus 15.3.2024 - Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu]]><![CDATA[Kuulutus, päätös maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta asiasta, Päijänteen Ympäriajo 16.3.2024]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta, Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2028-2033]]>