<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirja 2.12.2021]]><![CDATA[Ilmoitus valtuuston kokouksesta 13.12.2021]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta, Vesilain mukainen lupahakemus, Muikkuapajanlahden vesialueen ruoppaaminen ja ponttonisillan rakentaminen]]><![CDATA[Kuulutus, Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston kokous 3.12.2021 Teams-etäkokouksena]]><![CDATA[Rakennustarkastajan lupapäätökset 30.11.2021]]><![CDATA[Rakennustarkastajan lupapäätökset 25.11.2021]]><![CDATA[Kuulutus / erillinen tonttijako nro 1233]]><![CDATA[Ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä, Kaapeleiden asentaminen Ruotsalaisen vesistön pohjaan Tornionsalmessa, Hopealahdessa ja Onalinselällä sekä Hopealammin alitse ja valmistelulupa, Asikkala ja Heinola - Elenia Verkko Oyj]]><![CDATA[Lahden seudun jätetaksa 1.1.2022 alkaen]]><![CDATA[Lahden seudun jätelautakunnan pöytäkirja 18.11.2021]]><![CDATA[Kuulutus, Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston kokous 3.12.2021]]><![CDATA[Kuulutus: Päätös maalämpökaivojen porauksesta 30.11.2021 asti Kailas-talon tontilla Vahlmaninkatu 2]]><![CDATA[Kuulutus, Luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen päätös - Janatinmäen luonnonsuojelualue]]><![CDATA[Yleistiedoksianto, maakaapelin sijoittaminen vesialueelle Kotajärvi 111-408-876-5, Heinola]]><![CDATA[Päätös Sinitaipaleen rakennusvaiheen 2 melusta ja tärinästä 17.12.2021 asti alueella Hakatien länsipäästä luoteeseen ja pohjoiseen]]>