Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.04.2024/Pykälä 110 

 

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen valtuuston päätöksestä 5.2.2024 § 11 Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta

khall 22.04.2024 § 110  

1225/11.02.04/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liittyen valitukseen valtuuston päätöksestä 5.2.2024 § 11 Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin valtuusto hyväksyi 5.2.2024 § 11, että kaupungin lintujen talviruokintaohjeita noudatetaan Heinolan kaupungin alueella, talvikauden 2023-2024 aikana on syytä noudattaa Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan 27.11.2023 tiedotteessa annettuja ohjeita lintujen talviruokinnasta sekä vuoden 2024 syksystä alkaen luonnonvaraisten vesilintujen talviruokintaa ei saa aloittaa Heinolan kaupungin taajama-alueella.

 

 Kyseisestä valtuuston päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaaditaan valtuuston päätöksen kumoamista. Valittaja valitti päätöksestä erityisesti koskien sorsien ja muiden vesilintujen ruokinnan kieltämistä talviaikaan taajama-alueilla, koska valittajan näkemyksen mukaan valtuusto on ylittänyt toimivaltansa sekä päätös on perustuslain ja muun lainsäädännön vastainen ja   päätöksen johdosta kyseiset linnut joutuvat kärsimään.

 

 Heinolan kaupunki katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole kumottava. Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valtuusto on toiminut päätöksenteossa valituksen kohteena olevassa asiassa toimivaltansa puitteissa ja ottanut huomioon päätöksenteossa Päijät-Hämeen ympäristöjärjestöjen lausunnot sekä kaupungin omien johtavien viranhaltijoiden asiantuntemuksen. Päätös on looginen kokonaisuus, jossa on huomioitu valituksen kohteena olevassa asiassa ympäristölainsäädännön vaatimukset. Varsinaisten talviruokinnan toimintatapojen ja kieltojen osalta kaupunki on voinut itsenäisesti päättää ja määritellä talviruokinnan rajat ko. asian ratkaisemiseksi parhaalla mahdollisilla tavalla.

 

 

Heinolan kaupunki kiistää myös kaikki muut valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa. Lisäksi oikeudenkäyntikulujen osalta Heinolan kaupungin näkemys on, ettei oikeudenkäyntikuluja tulisi tuomita Heinolan maksettavaksi.

Esityslistan liitteenä valitus, lausunto ja kartta.

 

Tiedoksianto virallinen ote hameenlinna.hao@oikeus.fi