Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 15


Kaavoituskatsaus 2024

 

 

Kaavoituskatsaus 2024

valt 18.03.2024 § 15  

184/10.00.00/2024  

 

 

 

 

Päätös Merkittiin kaavoituskatsaus tiedoksi.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee Kaavoituskatsauksen 2024 tiedoksi. 

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § 

 

Valmistelija asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen
puh. 044?769 4370, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä Kaavoituskatsaus 2024.

 Kokouksessa asiantuntijana kuultavana keskustelun aikana kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.

 

 

 

 

khall 04.03.2024 § 50 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä Kaavoituskatsauksen 2024 tiedoksi ja

2. esittää valtuustolle, että se merkitsee Kaavoituskatsauksen 2024 tiedoksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 5 luku 22 §  

 

Valmistelija asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen, puh. 044?769 4370

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä Kaavoituskatsaus 2024.

 

Jatkokäsittely  valtuusto

 

 

 

elvoltk 21.02.2024 § 11 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen 2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.2 §  

 

Valmistelija asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen, puh. 044?769 4370, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus, MRL 7 §). Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

 

 Kaavoituskatsauksessa on haluttu tiedottaa myös merkitykseltään vähäisistä kaavatöistä.

 

 Strategisen tavoitekartan mukaiset kaavatyökohteet ovat myös mukana kaavoituskatsauksessa.

 

 Vuoden aikana tulivat voimaan seuraavat asemakaavat: Seurakuntakeskus ja Versowoodin pääkonttori sekä ranta-asemakaava Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III.

 

 

Tiedoksianto kaupunginhallitus

 valtuusto