Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 64 

 

Lausunto Päijät-Hämeen liitolle Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 osallistumis- ja arviointiasuunnitelmasta (OAS)

khall 11.03.2024 § 64  

186/10.02.00/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa valmistelutekstin mukaisen palautteen lausuntona Päijät-Hämeen liitolle koskien Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnosta.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaavoittaja Nico Id, puh. 044 797 5784 ja kaavoituskoordinaattori Sirpa Alaputto, puh. 044 769 4175, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 1.12.2023 käynnistää Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 ja maakuntahallitus hyväksyi 12.2.2024 maakuntakaavan OAS:n laitettavaksi nähtäville.

 

OAS on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 63 §, MRA 30 §) nähtävillä 14.2.-15.3.2024 välisen ajan Päijät-Hämeen liiton toimistossa, liiton jäsenkuntien virallisilla ilmoituskanavilla sekä kaavan verkkosivuilla: https://urly.fi/3qQs

 

Liitto on pyytänyt palautetta OAS:sta 18.3.2024 mennessä. Maakuntahallitus käsittelee saadun palautteen ja OAS:an niiden pohjalta tehtävät korjaukset keväällä 2024. Maakuntahallituksen hyväksymä OAS on sen jälkeen jatkuvasti nähtävissä kaavan verkkosivuilla.

 

Kaupunkisuunnittelun, teknisen toimen ja rakennusvalvonnan palaute

 

Kaavatyötä varten laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan aikataulu, osallistumismahdollisuudet eri vaiheissa sekä vaikutusten arvioinnin toteutus. OAS toimii tarkennettavana ohjeena suunnittelulle, vaikutusten arvioinnille ja osallistumisen järjestämiselle ja sitä päivitetään tarvittaessa kaavatyön aikana.

 

Selvitysten luettelossa on mainittu Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032, Duoraitioliikenteen mahdollisuudet ja Alueellisen junaliikenteen selvitykset: Osaprojekti 2 - Maankäyttö ja Infrastruktuuri, kapasiteetti ja kalusto.

Heinolan kaupunki pitää raideliikenteen kehittämistä erittäin keskeisenä kysymyksenä maakuntakaavatyössä. Myös Lahti-Heinola-Mikkeli (Savon oikorata) -oikoratavarausta palvelevat selvitykset esitetään lisättäväksi selvitysten luetteloon.

 

Vesiliikenteen huomioiminen kaavatyössä on yhtä lailla tärkeää kuin maaliikenteen. Muuttunut geopolittiinen tilanne vaatii ennakkoluulottomia avauksia uusiin logistisiin väylöihin. Heinolan kaupunki esittää, että 1990-luvulla selvitettyjen Heinola-Mäntyharju -kanavan ja Kymijoen kanavan selvitykset päivitettäisiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osana maakuntakaavan suunnittelua.

 

Maakuntakaavassa tulisi myös näkyä seudulliset pääpyörätiereitit.

 

 Heinolan kaupunki esittää lisäksi huomioitavaksi:

-          Työpaikka-alueiden lisääminen ja laajentaminen mm. Kouvolantien risteysalue

-          Vakituisen asumisen alueiden lisääminen ja laajentaminen mm. Vierumäki, Pitkäniemi, Koskensaaren länsipuoli, Tähtiniemi, Hevossaaren pohjoisosa, Vasikkasaari, Korpinmaa ja Mömmö

-          Lusin varalaskupaikka merkittäväksi kaavakartalle

-          Kaupan suuryksiköiden sijoitusvaihtoehdot

-          Matkailuun ja retkeilyyn kohdentuvia alueita tulee osoittaa kaavakartalla sekä niihin liittyviä reitistöjä.

 

Lisäksi Heinolan kaupunki näkee maakuntakaavan uudistamisen ja kokonaisuuden tarkastelun tarpeellisena.

 

Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja Heinolan kaupungin strateginen tavoitekartta.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta kohdasta Alueidenkäyttö ja liikenne - Maakuntakaava 2060.

 

Tiedoksianto virallinen ote Päijät-Hämeen liitto
 sähköposti  kaupunginarkkitehti

   kaavoittaja

   kaavoituskoordinaattori

   johtava rakennustarkastaja

   teknisen toimen johtaja

   elinvoimajohtaja