Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2024/Pykälä 12


 

 

Tilinpäätöksen 2023 esittely

tarkltk 21.03.2024 § 12  

783/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallinto- ja kehitysjohtaja Hurmola-Remmi poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilinpäätöksen esittelyn tiedokseen. 

 

Toimivalta Hallintosääntö § 62 ja 63 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuullaan hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmiä liittyen tilinpäätökseen 2023 ja tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan jäsenten on mahdollista esittää hänelle asiaan liittyviä ky­sy­myk­siä.

 

 Kuntalain 14 §:n mukaan "Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kun­nan toiminnasta ja taloudesta" Ao. pykälän 13. kohdan mukaan val­tuus­to päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myön­­mi­ses­tä.

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee val­tuus­ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Talous- ja kehittämispalveluiden palvelualuejohtajana toimiva hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi on paikalla kokouksessa oman asiansa esittelyn ajan.