Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 41 

 

Rievelinmutka 3:n myynti

khall 04.03.2024 § 41  

198/02.07.00/2024  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Keskustelun kuluessa jäsen Mäentalo teki esityksen kohdan 1. osalta:  huutokaupan sijasta myydään tarjouskaupalla. Jäsen Ruuth kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Mäentalon esitystä äänestävät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
6 Jaa-ääntä ja
3 Ei ääntä
0 Tyhjää

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 vastaan 3 hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen asian osalta.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että

1. kiinteistön 111-405-3-22 maapalsta myydään rakennuksineen Huutokaupat.com -huutokaupalla,

2. huutokaupan lähtöhinta on 105 000 €

3. kaupunki pidättää itselleen määräalana tilan vesialuepalstan.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 56 §, kaupunginhallituksen toimintaohje 5.5.             

 

Valmistelija hankejohtaja Heikki Mäkilä puh. 044 769 4141 ja maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu, puh. 044 769 4374, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kiinteistön maapinta-ala on 1,5 ha ja vireillä olevassa Ala-Rääveli-Keskinen rantaosayleiskaavassa rakennuspaikalle ollaan mahdollistamassa vakituinen asuminen AO-merkinnällä. Kaavaluonnoksen mukaan alue on paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka luonne tulee säilyä. Rakennusten ja ympäristön tulee ilmentää alueen perinteitä mm. materiaalein, mittasuhtein ja värein.

 

  Tilan 111-405-3-22 maapohja ja vesialue on hinnoiteltu kaupunginhallituksen päätöksellä 19.6.2023 § 146 rakennusten myynnin yhteydessä tapahtuvaa myyntiä varten siten, että hinnaksi on määrätty 105 000 €. Tällöin on päätetty, että 105 000 € on lähtöhinta huutokaupassa. Myöhemmissä viranhaltijakeskusteluissa on päädytty siihen, että erillinen Ala-Räävelin vesialue on kalataloudellisista syistä järkevää pitää kaupungin omistuksessa, eikä sillä ole merkitystä rantatontin hinnan muodostuksen kannalta.

 

 On kuitenkin myös huomattava, että sekä päärakennus että sauna  tarvitsevat remonttia. Remontin laajuus riippuu osin ostajan käyttötarkoituksesta rakennuksille. Alueella on lisäksi vajarakennus, joka on kohtalaisen hyvässä kunnossa. Vajaan liittyvä vuokrasopimus siirtyy uudelle omistajalle.

 

 Tällä hetkellä rannalla venettä pitävillä ei ole pysyvää oikeutta veneen pitoon siellä, ja veneiden pitopaikka tulee muuttumaan. Ala-Räävelin rantayleiskaavaan pyritään sijoittamaan kyläläisten venepaikka tiiviisti myytävän palstan rannan etelänurkkaan. Tämä on tarpeen mainita huutokauppailmoituksessa.

 

 Rievelinmutka on ollut vuokralla kyläyhdistyksellä. Tulot ovat olleet 170 € ja menot 122 € vuonna 2023. Vuokrasopimus on päättynyt vuodenvaihteessa. Päärakennuksen arvo Jari Leinon arvion mukaan olisi noin 90 000 €. Sen jäännösmenotasearvo poistojen jälkeen on 0 €.

Esityslistan liitteenä kartta.

Kokouksessa keskustelun ajan asiantuntijoina kuultavana kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa ja maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu.

 

Tiedoksianto sähköposti kiinteistöpäällikkö, maankäyttöinsinööri, kiinteistösihteeri, rakennuttajasihteeri, talouspalvelut

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa kaupunginjohtajan esitys/ Ei muutoesitys kohta 1: tarjouskauppa/ Tyhjä