Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 51 

 

Valtuustoaloite, Sateenkaariliputus Pride-viikolla

khall 04.03.2024 § 51  

535/00.01.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti vastaesityksen mukaisesti, ettei sateenkaariliputusta järjestetä.

Keskustelun kuluessa jäsen Ruuth teki jäsen Endénin kannattamana seuraavan muutosesityksen:  Heinolan kaupunki liputtaa virallisina, vakiintuneina ja osin suositeltuina liputuspäivinä. Liputuspäiviä on vuodessa siten 22 päivää ja tämän lisäksi liputetaan päivinä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit. Esitän, että Heinolassa ei kaupungin toimesta liputeta järjestöjen tai muiden toimijoiden lipuilla. Tarvittaessa voidaan liputtaa myös yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien puolesta, mutta silloin käytetään virallisia lippuja. (Suomi, Eu, Nato, eri valtioiden liput).

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Ruuthin esitystä äänestävät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
2 Jaa-ääntä ja
7 Ei ääntä
0 Tyhjää

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 2 vastaan 7  hyväksyneen jäsen Ruuthin vastaesityksen asian osalta.

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko 15.58-16.08.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy teknisen lautakunnan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 17 luku 152 §

 

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa
puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

tekltk 22.02.2024 § 15 

 

 

 

 

 

Päätös Jäsen Tähkänen esitti puheenjohtaja Pynnösen kannattamana, että jos liputus järjestetään, liputetaan Suomen lipulla.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Tähkänen on tehnyt teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Tähkäsen tekemää esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
5 Jaa-ääntä (Salonen, Vainio, Kallio, Anttonen ja Lehmusvuori)
4 Ei-ääntä (Jaakkola, Pynnönen, Tähkänen ja Saittakari)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 4 vastaan 5 puolesta hyväksyneen teknisen toimen johtajan esityksen.

Äänestysraportti liitteenä.

Eriävä mielipiteen asiaan jättivät puheenjohtaja Pynnönen ja jäsen Tähkänen.

 

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää vastauksena kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että kaupungintalolla liputetaan pride-viikon lauantaina pride-lipulla.

 

Toimivalta Hallintosääntö luku 14 § 110 ja luku 5 § 23.4 

 

Valmistelija kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 797 6859, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan Sateenkaarikunta sitoumuksen tehneet valtuutetut ovat tehneet valtuustoaloitteen Sateenkaariliputuksesta Pride-viikolla. Aloitteessa todetaan, että "pride-liputukseen osallistuminen osoittaisi, että kaupunkin ja sen päättäjät ymmärtävät liputuksen merkityksen ja osoittavat näin kaikille kuntalaisille, että Priden perusta: ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, on jotakin, jonka eteen kaupungissa tahdotaan tehdä työtä".

 

 Heinolan kaupunki liputtaa virallisina, vakiintuinena ja osin suositeltuina liputuspäivinä. Liputuspäiviä on vuodessa siten 22 päivää ja tämän lisäksi liputetaan päivinä, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit. Kaupunki liputtaa arkena 20 rakennuksessa, ja arkipyhinä ja viikonloppuisin 8 rakennuksessa.

 

 Pride-viikon lauantaina tehtävä liputus tehtäisiin varallaoloaikana ja siihen käytetty työaika olisi noin kaksi tuntia.

 

 Esityslistan liitteenä on valtuustoaloite.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa kaupunginjohtajan esitys / Ei Ruuth vastaesitys/ Tyhjä