Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 22 

 

Lintujen, mm. sorsien, talviruokinta

khall 29.01.2024 § 22  

1225/11.02.04/2023  

 

 

 

 

Päätös Äänestyksen jälkeen kaupunginjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

Keskustelun kuluessa jäsen Karppinen teki muutosehdotuksen kohtaan kolme: ruokintaa ei kielletä vaan vapaaehtoisten annetaan jatkaa ruokintaa kaupungin ohjeita noudattaen. Jäsen Ruuth kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on
asiasta kohdan kolme osalta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan CloudMeetingillä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Karppisen esitystä äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

6 Jaa-ääntä ja
2 Ei-ääntä
1 Tyhjä

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 vastaan 2 (yksi tyhjä) hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen myös kohdan kolme osalta. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1. oheisia lintujen talviruokintaohjeita noudatetaan Heinolan kaupungin alueella,

2. talvikauden 2023-2024 aikana on syytä noudattaa Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan 27.11.2023 tiedotteessa annettuja ohjeita lintujen talviruokinnasta ja

3. vuoden 2024 syksystä alkaen luonnonvaraisten vesilintujen talviruokintaa ei saa aloittaa Heinolan kaupungin taajama-alueella. 

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen,
puh. 0400 862 977, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Lupa- ja valvontalautakunta omassa käsittelyssään muutti esittelijän esitystä äänestyspäätöksellä. Pohjaesitys perustui viranomais- ja asiantuntijalausuntoihin, joilta lupa- ja valvontalautakunta oli pyytänyt lausuntoa. Asiasta antoivat lausuntonsa Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry ja Heinolan lintuhoitola (esityslistan liitteenä). Näiden pohjalta on perusteltua palauttaa päätösehdotukseksi alkuperäinen ehdotus.

Esityslistan liitteenä em. lausuntojen lisäksi tiedote, Talvehtivien vesilintujen ruokinta Heinolan kaupungin alueella.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

luvaltk 24.01.2024 § 7 

 

 

 

 

 

Päätös Vastaesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Kokouksen kulku

Esittelijä teki päätösehdotukseen tarkennuksen viimeiseen virkkeeseen, että vuoden 2024 syksystä alkaen luonnonvaraisten vesilintujen talviruokintaa ei saa aloittaa Heinolan kaupungin taajama-alueella.

Keskustelun kuluessa jäsen Simpanen esitti jäsen Ronkaisen ja Aallon kannattaman vastaehdotuksen, että vesilintujen talviruokintaa jatketaan 2024 syksystä entiseen tapaan vapaaehtoisvoimin. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehnyt kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan CloudMeetingillä. Äänestyksessä ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua päätösehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Simpasen tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin
2 Jaa-ääntä (Saari ja Väli-Torala ) ja
4 Ei-ääntä (Laukkanen, Ronkainen, Aalto ja Simpanen ) ja
1 Tyhjä ääni (Salmela)

Puheenjohtaja totesi lupa- ja valvontalautakunnan äänin 4 vastaan 2 hyväksyneen jäsen Simpasen tekemän vastaesityksen asiassa. 

Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Laitinen, Tarja

 

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että oheisia lintujen talviruokintaohjeita noudatetaan Heinolan kaupungin alueella.

Lupa- ja valvontalautakunnan talvikauden 2023-2024 aikana, on syytä  noudattaa Heinolan lupa- ja valvontalautakunnan 27.11.2023 tiedotteessa annettuja ohjeita lintujen talviruokinnasta.

Vuoden 2024 syksystä alkaen luonnonvaraisten vesilintujen talviruokintaa ei saa aloittaa Heinolan kaupungin taajama-alueella.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 § 

 

Valmistelija vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen,
puh. 044 788 8660, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Julkisuudessa ja etenkin sosiaalisessa mediassa on herännyt keskustelua Heinolassa talvehtivien sinisorsien ruokinnasta. Sorsia on havaintojen perusteella noin kaksisataa yksilöä, ja ne liikkuvat useammalla kaupungin sulalla vesialueella, muun muassa keskustan uimarannalla, Hiidenhaudassa, Kumpelissa ja Kirkkolammella.

 

Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö antoi 27.11.2023 tiedotteen lintujen talviruokinnasta, jota käsiteltiin lupa- ja valvontalautakunnassa 13.12.2023 §:ssä 85. Tuolloin lupa- ja valvontalautakunta päättii pyytää lausuntoa terveydensuojeluviranomaisilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta ja asiantuntijasidosryhmiltä lintujen ruokinnan ohjeistuksen perustaksi. Asiasta antoivat lausuntonsa Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry ja Heinolan lintuhoitola.

 

Esityslistan liitteenä on annettu tiedote sekä saadut lausunnot.

 

Päijät-Hämeen ympäristöterveyden ja Heinolan lintuhoitolan päällikön Tuuli-Susanna Salmen antamaissa lausunnoissa todettiin yksiselitteisesti ja perustellusti, että luonnonvaraisten lintujen etenkin vesilintujen talviruokinta on haitallista ympäristölle, vesistölle ja myös ruokittaville linnuille. Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhditys ry totesi lausunnossaan, että ruokinnalle asetettaisiin selkeät säännöt ja ruokintaa voisi tehdä esimerkiksi yhdessä paikassa vaikkapa Tommolassa Hiidenhaudassa. Paras tapa ruokinnassa on käyttää ruokintalauttaa ja joka tapauksessa on syytä ruokkia niin, että sopiva ruoka esim. vilja joutuu suoraan vesistöön eikä sitä jää maahan houkuttelemaan esim. rottia ja muita haittaeläimiä.

 

Monissa kaupungeissa lintujen talviruokinta taajamissa on kokonaan kielletty. Myös useissa asiantuntija kannaotoissa, kuten luonnonsuojelubiologian yliopistonrehtori Panu Halmeen kirjoituksessa lehdessä "Meillä kotona", todetaan lintujen talviruokinnan olevan tarpeetonta ja jopa haitallista lintujen luonnollisille populaatioille.

 

Panu Halmeen artikkeli on lautakunnalla luettavissa CloudMeeting -tiedostoissa.

 

Lupa- ja valvontalautakunta perustelee lintujen talviruokintaa koskevaa kieltoa saamillaan lausunnoilla, ruokinnan  säännöllisyys ja riittävä niukkuus on vaikea toteuttaa, ruokinta muuttaa lintujen luonnollista käyttäytymistä ja ruokinta lisää haittaeläinten mm. rottien esiintymistä.

 

Jatkokäsittely kaupunginhalliltus, valtuusto

 

 

 

luvaltk 13.12.2023 § 85 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Laitinen, Tarja

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää pyytää lausuntoa terveydensuojeluviranomaisilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta ja asiantuntijasidosryhmiltä lintujen ruokinnan ohjeistuksen perustaksi.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 § 

 

Valmistelija vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen, puh. 044 788 8660, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on antanut 27.11.2023 tiedotteen lintujen talviruokinnasta.

 

Talvehtivien sinisorsien ruokinta Heinolan kaupungin alueella

 

Sosiaalisessa mediassa on herännyt keskustelua Heinolassa talvehtivien sinisorsien ruokinnasta. Sorsia on havaintojen perusteella noin kaksisataa yksilöä, ja ne liikkuvat useammalla kaupungin sulalla vesialueella, muun muassa keskustan uimarannalla, Hiidenhaudassa, Kumpelissa ja Kirkkolammella.

 

Sinisorsa on ekologialtaan varovainen ja arka muuttolintu, jonka kuuluisi luontaisesti viettää talvensa muualla, kuin kaupungeissa. Suomessa talvehtiminen on suhteellisen uusi asia. Siitä on havaintoja ensimmäisen kerran 1930-luvulta Helsingistä. Tuolloin Suomessa jopa houkuteltiin sorsia talvehtimaan vapautettujen ja kesyjen tarhalintujen avulla. Ajan tapaan ajateltiin niistä olevan iloa kaupunkilaisille sekä huvin vuoksi että metsästystä ajatellen. Nykyään tiedetään, että muuttovietittömyys on selkeästi ihmisen aikaansaama ongelma, ja sellaisenaan riski luonnolliselle ja elinvoimaiselle vesilintupopulaatiolle.

 

Moni kaupunki on yksiselitteisesti kieltänyt sorsien ruokinnan, varsinkin kaupunkialueella. Yleensä tämä päätös perustuu ruokinnan tuomiin ongelmiin, joista suurin on tuhojyrsijöiden voimakas runsastuminen. Sorsia ruokitaan yleensä viljalla tai viljatuotteilla, ja sama rehu kelpaa myös rotille, hiirille ja myyrille. Esimerkiksi Mikkelissä jouduttiin lopettamaan sekä ruokinta että sammuttamaan vesialueita sulana pitävät pumput keskellä talvea, sillä rottakanta räjähti sorsien talviruokinnan vuoksi. Sulapaikkojen jäätymisen ja ruokinnan lopettamisen seurauksena myös sorsia kuoli tuona talvena.

 

Ruokinta ei ole ongelmatonta sorsille itselleenkään. Viime kesä osoitti, että lintuinfluenssatilanne voi olla hyvinkin vakava, ja esimerkiksi Kokkolan kaupunki kielsi lintujen ruokinnan kokonaan lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Muutkin taudinaiheuttajat ja loiset leviävät tiiviissä sorsapopulaatiossa hyvin tehokkaasti, sorsissa tavataan esimerkiksi kampylobakteeria ja salmonellaa sekä sarkokystoosia. Sinisorsa toimii myös ihmisillä järvisyyhyä aiheuttavan imumadon isäntälajina. Lisäksi yksipuolinen ravinto aiheuttaa sorsanpoikasille kehityshäiriöitä, ja kesyyntyminen ja ihmisarkuuden väheneminen puolestaan altistavat linnun metsästykselle.

 

Ruokintapaikan valinnalla on myös merkittävää vaikutusta sille, millaisia seurauksia ruokinnalla on. Liikenteen lähellä olevat ruokintapaikat aiheuttavat lintujen törmäyksiä autoihin, ja lintuja sekä vammautuu että menehtyy huonosti valitun ruokintapaikan läheisyydessä. Ruokintapaikkojen huono valinta esimerkiksi liian pienissä lammikoissa ja virtaamattomissa vesistöissä johtaa myös ympäristön kuormittumiseen lintujen ulosteista ja rehuista sekä eroosiosta.

 

Lintujen ruokinta houkuttelee paikalle jyrsijöiden lisäksi varislintuja, puluja sekä keväisin ja syksyisin myös lokkilajeja. Heinolan kaupungissa on vuonna 2002 tehty päätös, jonka mukaan lintujen ruokkiminen on kiellettyä torilla, Rantapuistossa venelaitureilla ja niiden läheisyydessä, kaupungin omistamien venelaitureiden alueella sekä yleisillä uimarannoilla ja uimapaikoilla. Samalla päätetään osoittaa lintujen ruokintaa varten paikka esimerkiksi Hiidenhaudan talviruokintapaikalta. Sittemmin lintujen ruokinta on kielletty myös Kirkkolammessa.

 

Lintujen yleistä ruokintakieltoa Heinolassa sen sijaan ei ole, ja toisaalta muuttovietittömien sorsien tukiruokinta on perusteltua pienessä ja kontrolloidussa mittakaavassa, mutta vain sydäntalven aikaan. Esimerkiksi PäijätHämeen Lintutieteellisen yhdistyksen mukaan vesilintujen ruokintaan sopivia paikkoja on Jyrängönvirrassa, Hiidenhaudassa ja Sepänniemessä.

 

Ruokinnassa on aina huomioitava, että tarjottava ravinto (esimerkiksi kaura) on sopivaa sorsille ja ruokaa ei saa antaa niin paljon, että sitä jää maahan. Asiantuntijoiden mukaan ei ole biologisesti eikä yhteiskunnallisesti järkevää kasvattaa muuttovietittömien sorsien kantaa Suomessa, joten tavoitteena tulee olla kannan pienentäminen. On hyvä, että muuttovietittömistä sorsista nousee keskustelua, sillä kyseessä on monelle kaupunkilaiselle tärkeä asia. Lintujen ruokinta ei kuitenkaan kuulu Heinolan kaupungin tehtäviin ja sitä ei voida jatkossa enää hoitaa kaupungin työnä. Toimintatapojen muutokseen ovat syynä lintuinfluenssariski sekä asiantuntijoiden ja viranomaisten suositukset.

 

Heinolan kaupungissa ei tällä hetkellä ole tarvetta kieltää sinisorsien ruokintaa, mikäli se tehdään oikein ja sekä kaupunkilaisia että luonnonvaraisia lintukantoja ajatellen sallituilla ruokintapaikoilla. Lintujen ruokintaa voidaan toteuttaa myös vapaaehtoisvoimin. Mikäli asian selkeyttämiseksi on tarpeen, voidaan luonnonvaraisten lintujen ruokinnasta linjata tarkemmin lupa- ja valvontalautakunnassa.

 

Tämänhetkisen tilanteen perusteella suositus lautakunnalle

 

Lintujen ruokintaa on tarpeellista ohjeistaa ja ohjeistuksen laatimiseksi lupa- ja valvontalautakunta päättää lähettää asian lausunnoille viranomaisille ja asiantuntijatahoille.

 

Tiedoksianto virallinen ote terveydensuojaluviranomainen

   Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys

   Heinolan lintutalo

   metsätalousinsinööri

   ympäristöasiantuntija, kuntatekniikka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänestystiedot
 Jaa kj esitys/ Ei muutosesitys Karppinen, kohta 3/ Tyhjä