Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.01.2024/Pykälä 24 

 

Raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023-9.1.2024

khall 29.01.2024 § 24  

16/00.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä liitteenä olevan sidonnaisuusraportin ajalta 17.1.2023-9.1.2024 tiedokseen ja

2. lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Toimivalta Kuntalaki § 84, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22  

 

Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo
puh. 050 595 1428, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä sidonnaisuusraportti ajalta 17.1.2023-9.1.2024.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

tarkltk 18.01.2024 § 4 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää

1. merkitä liitteenä olevan sidonnaisuusraportin ajalta 17.1.2023-9.1.2024 tiedokseen ja

2. lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. 

 

Toimivalta Kuntalaki § 84, Hallintosääntö luku 9 § 64

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Taustaa

 

 Tarkastuslautakunnan päätöksen 17.11.2022 § 37 mukaan
 " 1. sidonnaisuusilmoitukset pyydetään joka vuosi syksyisin,

2. luottamushenkilöille muistutetaan ilmoituksen jättämisestä kerran sähköpostilla ja vielä tarvittaessa kerran puheenjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä, jonka jälkeen sidonnaisuusrekisteriin kirjataan "ilmoitusta ei ole saatu" ja

3. toimialasihteerit ja kaupunginlakimies huolehtivat tarkastuslautakunnan puolesta sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, tarkastamisesta, valvomisesta ja viemisestä rekisteriin."

 

Tarkastuslautakunta katsoi, että syksyllä 2023 ei kysytä uudelleen sidonnaisuusilmoitusta kaikilta luottamushenkilöiltä, koska edelliset kyselyt venyivät niin pitkälle, vuoden 2023 puolelle. Uudelleen ilmoitukset tarkastetaan ja kysytään kaikilta syksyllä 2024.

 

3.1.2024 on lähetetty sähköpotitse sidonnaisuusilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille muistutus käydä tekemässä tarvittaessa korjauksia ja täydennyksiä Silmu-inkin kautta sidonnaisuustietoihinsa. Samalla muistutettiin, että omia tietojaan tulee käydä korjaamassa aina tarvittaessa.

 

 Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä ja viivytyksettä kun si­don­nai­suuk­sis­sa on tapahtunut muutoksia. Ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa il­moi­tuk­sen tekemisestä. Tarkastuslautakunnan tehtäväksi on kuntalaissa säädetty si­don­nai­suuk­sien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja il­moi­tus­ten saattaminen valtuustolle tiedoksi.

 

Liitteenä olevan raportin sisältämät sidonnaisuusimoitukset

 

Edelliset kyselyt sidonnaisuusilmoituksista käsiteltiin tarkastuslautakunnassa 26.1.2023. Silloin ilmoitus jäi saamatta kahdeksalta luottamushenkilöltä. Heistä neljä on lähettänyt kaupungille ilmoituksensa tuon käsittelyn jälkeen ja neljä on jättänyt ilmoituksen lähettämättä. Nämä saadut ilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

 

Vuoden aikana joissakin toimielimissä on luottamushenkilöpaikoissa tapahtunut muutoksia. Näiltä henkilöiltä sidonnaisilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

 

Presidentin vaalit järjestetään alkuvuodesta 2024 ja vaalilautakuntien sekä -toimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sidonnaisuusilmoitukset ovat mukana tässä raportissa.

 

Esityslistan liitteenä on raportti uusista sidonnaisuusilmoituksista ajalta 17.1.2023-9.1.2024

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus ja valtuusto