Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 07.12.2023/Pykälä 39


 

 

Kuultavana toimialajohtajat

tarkltk 07.12.2023 § 39  

783/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee toimialajohtajien antamat selostukset ja käydyn keskustelun tiedokseen.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh. 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tarkastuslautakunnan kokoukseen 7.12.2023 on kutsuttu kuultavaksi hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, taknisen toimen johtaja ja ympäristöpäällikkö oto Keijo Houhala sekä elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut kuulemaan keskustelussa mm. asiakasnäkökulmasta ja toimialojen välisestä yhteistyöstä (onko sujuvaa, mitä osaamista voisi toiselta toimialalta hyödyntää ja osataanko tätä hyödyntää, siirretäänkö resursseja helposti toimialalta toiselle, miten henkilöstö tällaiseen suhtautuu) sekä toimialajohtajien esille tuomista ajankohtaisista asioista

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Toimialajohtajat ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.