Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 273 

 

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

 

Khall 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi Päijät-Hämeen liiton maahanmuutto-ohjelman ohjausryhmän kokouksen 11.12.2023 muistio.

 

Esittelijä vs. kaupunginjohtaja Hurmola-Remmi Hanna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

1. todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

2. tyytyä tehtyihin päätöksiin.

 

Valmistelu Kooste kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajal­ta 21.11.-13.12.2023 on esityslistan liitteenä.

 

 Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toi­mi­eli­men jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy­­kir­jan­pi­­jäl­tä.

 

 Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset).

 

 Lisäksi toimielimet ovat lähettäneet seuraavat päätökset:

 - Hyvinvointilautakunta 21.11.2023 § 90 Heinolan ehkäisevän päihdetyön ajankohtaiskatsaus syksyllä 2023

 

 Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien ym. pöy­­kir­jat:

 

 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm

  

Päijät-Hämeen maakuntahallitus

20.11.2023

22.11.2023

Monetra Oulu Oy:n neuvottelukunta

23.11.2023

1.12.2023

Hämeen poliisilaitoksen neuvottelukunta

8.11.2023

5.12.2023

Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuusto

1.12.2023

7.12.2023

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhdyspintaneuvottelukunta  

26.4.2023

18.10.2023

7.12.2023

7.12.2023

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n syyskokous

26.10.2023

11.12.2023

Lahden seudun jätelautakunta

7.12.2023

12.12.2023

 

 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat ovat tutustuttavissa CloudMeetingin Tiedostot-kansiossa.

 

 Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:
- Lahden konserni- ja tilajaoston pöytäkirjasta 20.11.2023 § 100 Provincia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
- Valtiovarainministeriön päätös 22.11.2023 VN/33144/2022 Peruspalvelujen valtionosuuden muutos vuodelle 2023
- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 28.11.2023 2454/2023 Valitus Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 17.8.2023 § 54 koskien Vuohkallion hulevesisuunnitelman päivitystä
-  Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuusto 1.12.2023 § 20 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2026 ja talousarvion 2024 ja § 22 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2030 vireilletulo
- Työ- ja elinkeinoministeriön päätös 5.12.2023 VN/2980/2023 TE-palvelut 2024- uudistusta tukevan viitearkkitehtuurin hyväksyminen
- Lahden seudun jätelautakunta 7.12.2023 § 21 Lahden seudun jätetaksa 1.1.2024
-

 

 Asiakirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen CloudMeetingin Tiedostot-kansiossa.