Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 68 

 

Asemakaavan kumoaminen 720 Veistämöntie

elvoltk 13.12.2023 § 68  

1239/10.02.03/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa

 

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta päättää asettaa vireille asemakaavan kumoamisen 720 Veistämöntie

 

Toimivalta hallintosääntö 23.2 § 

 

Valmistelija kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 897 6907, sähköposti: etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Pirttiniemen asuinalueiden koillispuolella on pieni osuus asema­kaava-aluetta, jolle ei vielä toistaiseksi ole lainkaan toteutettu kaavan mukaisia katuja eikä asuinrakennusten tontteja. Alue sijoittuu nykyis­ten Vanttikaari ja Haruskaari -katujen pohjois­puolelle, lähelle valta­tien 4 ja Kouvolantien eritasoliittymää.

 

 Alueen voimassa olevana kaavana on v. 1997 voimaan tullut raken­nus­­kaava, Rk Kk 41, joka on nykyään tulkinnaltaan asemakaavojen mukainen. Kaavahankkeella muodostettiin Pirttiniemeä laajentaviksi uusiksi katualueiksi Purje­kaari, Luovihaara ja Veistämöntien jatko-osuus, sekä rakennusalueiksi yksi rivitalo­kortteli ja kolme erillispien­talojen korttelia.

 

 Kyseinen alue ja kaikki lähialueet sisältyvät nykyään asemakaavoi­tusta ohjaavaan Laajalahti-Kouvolantie osayleis­kaavaan, joka on tullut voimaan v. 2020. Siinä Pirttiniemen jo rakennetut alueet on osoitettu asuinalueiksi (AO, AP, ARA) mutta kyseinen alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).

 

  Kyseistä aluetta ei yleiskaavassa osoitettu asumiseen, koska siellä koettaisiin paljon meluhaittaa hyvin lähellä sijaitsevalta moottoritieltä. Meluvaikutukset arvioitiin yleiskaavahankkeen yhteydessä. Päiväajan keskimelutasoksi todettiin alueen itäosassa yli 55 dB ja länsiosassa yli 50 dB. Yöajan keskimelutasoksi itäosassa yli 50 dB ja länsiosassa yli 45 dB.

 

 Kyseisen asemakaavan (Rk Kk 41) kumoaminen on laajalti perustel­tua. Alueelle ei voida toteuttaa lainkaan asumista, koska valtakun­nal­­­listen ohjearvojen mukaan uusilla asuinalueilla keskimelutaso saa olla päiväaikaan korkeintaan 55 dB ja yöaikaan korkeintaan 45 dB. Kumoaminen on myös osayleiskaavan alueidenkäytöllisen ohjauk­sen mukaista, eikä alue olisi melutasojen vuoksi asumiseen edes houkut­te­le­va. Lisäksi alueen itäosan maanomistaja on nyt esit­­nyt kaupungille asemakaavan kumoamista, koska aluetta ei voida toteuttaa asumiseen. Alueen länsiosa on kaupungin omistamaa metsäi­­stä kiinteistöä, joka länsipäässään liittyy Kölihaaran katu­aluee­seen.

 

 Asemakaavan kumoaminen on muodoltaan vastaavan tyyppinen prosessi kuin asemakaavan laadinta tai muutos.

 Esityslistan liitteenä on alustava aluerajaus asemakaavan kumoamiselle.  

 

Tiedoksianto virallinen ote kaavan kumoamisen hakija

   Hämeen ELY-keskus

 sähköposti  kaupunginarkkitehti

   kaavoituskoordinaattori

   maankäyttöinsinööri