Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 23.11.2023/Pykälä 37


 

 

Kuultavana lautakuntien puheenjohtajat

tarkltk 23.11.2023 § 37  

783/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee lautakuntien puheenjohtajien kanssa käydyn keskustelun tiedokseen.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tarkastuslautakunnan kokoukseen 23.11.2023 on kutsuttu kuultavaksi lautakuntien puheenjohtajat Sami Salminen, Erika Tiainen, Henri Saari ja Kai Pynnönen. Sami Salminen ei pääse kokoukseen ja hänen tilalleen tulee varapuheenjohtaja Harri Salonen. Tarkastuslautakunta haluaa keskustella heidän kanssaan mm. siitä miten puheenjohtajat näkevät itsensa osana päätöksentekoa, miten valtuuston päätökset näkyvät lautakuntien päätöksenteossa ja millaisena puheenjohtajat kokavat vuorovaikutuksen toimialojen kesken.

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Lautakuntien puheenjohtajat ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ajan.