Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 253


 

 

Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon

khall 27.11.2023 § 253  

129/02.02.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Hanna Hurmola-Remmi  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon:

Käyttötalousosa:

Talousarvioon lisätään erillinen nettositova 1 150 000 euron määräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin vuodelle 2023.

Tekniikkatoimialan nettomäärärahaa vähennetään (tulonlisäys) 380 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa:

Korkomenoihin lisätään 800 000 euroa

Investointiosa:

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen hankekohtaista investointimäärärahaa lisätään 100 000 euroa.

Mustikkahaan kadun (Marjatie) hankekohtaista määrärahaa vähennetään 200 000 euroa.

Ala-Musterin vedenottamo  hankekohtaista määrärahaa lisätään  200 000 euroa.

Prisman kiertoliittymä hankekohtaista määrärahaa vähennetään  2 200 000 euroa.

Teknikkatoimialan irtaimen investointien määrärahaa vähennetään 64 800 euroa.

Yhteiset palvelut toimialan irtaimen investointien määrärahaa vähennetään 150 000 euroa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 55 §

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Käyttötalousosa:

 

 Sosiaali- ja terveystoimialan kustannuksiin ei ole varattu erikseen määrärahaa vuoden 2023 talousarvioon. Vuonna 2023 on sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannuksia syntynyt kaupungille 22.11.2023 mennessä yhteensä 174 000 euroa. Nettokustannuksiin sisältyy mm. palvelusetelikustannuksia, jotka on jäänyt tilinpäätöksessä jaksottamatta ja ennakkona maksettujen sotilasvammakorvausten palautuksia valtiokonttorille. Lisäksi kaupungin taseeseen on jäänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden myyntisaamisia aikaisemmilta vuosilta, jotka kirjataan tänä vuonna luottotappioiksi. Näitä myyntisaamisia on kertynyt useammalta vuodelta yhteensä 970 000 euron arvosta. Kokonaisuudessa nettokustannusia arvioidaan kertyvän 1 150 000 euroa. Talousarvioon esitetään lisättäväksi erillinen nettositova määräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin vuodelle 2023.

 

 Tekninen lautakunta on käsitellyt toimialan määrärahojen muutostarpeita 16.11.2023. Tekniikkatoimialalla puunmyyntituottoja arvioidaan kertyvän 380 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Tuloarviota esitetään tästä syystä korotettavaksi 380 000 euroa.

 

 Tuloslaskelmaosa

 

 Korkokustannusten arvioidaan ylittyvän 0,8 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Korkotaso on jatkunut koko vuoden arvioitua korkeammalla tasolla, mikä on vaikuttanut kustannusten nousuun.

 

 Investointiosa

 

Tekniikkatoimialan investointihankkeissa on todettu lisäksi seuraavat muutostarpeet valtuuston hyväksymään talousarvioon:

 

Kuntatekniikan investoinnit 

 

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, 53007 (valtuusto sitovuustaso)

Varattu määräraha tulee ylittymään 100?000 € 

Siltakadulle varattujen lopputöiden osuus oli arvioitua suurempi. Penkkireiteille ei ollut varattu kuluvalle vuodelle määrärahaa. 

 

Mustikkahaan kadun (Marjatie), 55004 (valtuusto sitovuustaso)

Saneeraukseen varattu määrärahan vähennystarve 200?000 € 
Hanke sisältää myös koirapuiston rakentamisen, joka jää tekemättä valituksen vuoksi. 

 

Ala-Musterin vedenottamo, 72001 (valtuusto sitovuustaso)

 

Saneeraukseen varattu määräraha ylittyy 200?000 € 
Kustannustasojen yleinen nousu vaikutti merkittävästi vuoden 2021 arvioon, johon tämä määrärahan arvio perustuu. 

 

Prisman kiertoliittymä, erillishanke (valtuusto sitovuustaso)

 

Määrärahaa varattu 2,5 milj. €, josta jää käyttämättä 2,2 milj. € 
Toteuttaminen perustuu hyväksyttyyn asemakaavaan ja asemakaava on vielä keskeneräinen. Tähtiniemen hulevesijärjestelmiä pyritään rakentamaan tänä vuonna.  

 

Yhteensä määrärahan vähennystarvetta 2,1 milj. eur

 
Ruoka- ja siivouspalvelun investoinnit 

 

Tuotannonohjausjärjestelmä 35?000 €, määrärahan vähennys 

 

Palvelun hinnoittelu on muuttunut. Ohjelmiston hankintamaksu alle 3 000 €. Ohjelmiston käyttömaksut 249 €/kk. Nämä kustannukset siirtyvät käyttömenoiksi

 

Yhdistelmäuunin hankinta Lyseonmäen keittiölle 20?000 €, määrärahan vähennys. Yhdistelmäuunia ei hankita, vaan siirretään Kirkonkylän keittiössä oleva uuni Lyseonmäelle, Kirkonkylän siirtyessä väistöön 8/2024.

 

Lisälämpötarjoiluvaunut eri kouluille 20?000 €, määrärahan vähennys. Lisätarjoiluvaunujen tarve vähäisempi kuin arvioitiin. Määrärahaa jää käyttämättä noin 9?800 €. 

 

Yhteensä määrärahan vähennystarve 64 800 eur.

 

Yhteiset palvelut toimialan irtain omaisuus

 

Yhteisten palvelujen irtaimen investointeihin varattu määräraha tulee alittumaan hankkeiden viivästyttyä mm. johdon työpöytää päästään kehittämään vasta talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistuksen valmistuttua. Osa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuudistuksen kustannuksissa on lisäksi siirtymässä vuodelle 2024, sillä mm. osa integraatioista valmistuu vasta vuonna 2024. Investointimäärärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 150 000 euroa.

 

Tiedoksianto  talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, taloustuki@heinola.fi, Sarastia kirjanpito sari.leppa@sarastia.fi

 

Jatkokäsittely valtuusto