Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 60 

 

Valtuustoaloite kaupungin audiovisuaalisen arkiston perustamisesta nettiin

valt 20.11.2023 § 60  

722/00.01.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy Yhteiset palvelut -toimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 17. luku 152 §   

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä valtuustoaloite.

 

Tiedoksianto virallinen ote aloitteen tekijä.

 

 

 

khall 13.11.2023 § 244 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy Yhteiset palvelut -toimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §             

Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuutettu Salonen on tehnyt liitteenä olevan valtuustoaloitteen koskien audiovisuaalisen arkiston perustamista.

 

 Tehdyn aloitteen mukaan Heinolan kaupungin tulisi perustaa oma audiovisuaalinen arkisto nettiin kaikkien vapaaseen käyttöön. Aloitteessa tarkoitettuun digitaaliseen arkistoon voisivat kaupungin eri toimielimet tallentaa toimintansa yhteydessä jo kertyneitä ja tulevaisuudessa syntyviä kuvia ja videotallenteita. Tällaiseen arkistoon voitaisiin digitoida myös Heinolan kaupungin museoiden hallussa olevaa audiovisuaalista materiaalia. Arkistoon voisivat myös kaupunkilaiset itse tarjota Heinolan kaupungin historian ja kulloisenkin ajankuvan kannalta merkitykselliseksi kokemaansa materiaalia.             

 

 Heinolan kaupungissa on lähdetty vasta toteuttamaan sähköistä arkoistointia ja digitointia. Työ vaatii paljon resurssia ja digitointityössä ollaan vielä varsin alussa. Digitointityö vie arviolta n. kaksi vuotta ja tämän työn edetessä voidaan tarkastella myös audiovisuaalisen arkiston toteuttamismahdollisuuksia.

 

  Kaupungissa on parhaillaan menossa arkiston some-kampanja, nimellä #Arkistojen_aarteet. Siinä kerätään osana arkistointiprosessia arkistoista materiaalia eri aikakausilta 1700-luvulta nykypäivään. On myös mahdollista, että kaupunkilaiset tai esim. Kotiseutuyhdistys jo nyt toimittaisivat omia aineistojaan sosiaalisessa mediassa julkaistavaksi osana kaupungin some-kampanjaa. Muutoin audiovisuaalisen arkiston toteuttamisen mahdollisuuksia arvioidaan uudestaan, kun kaupungin aineistojen digitointia ja sähköistä arkistointia on saatu merkittävästi edistettyä. Tällä hetkellä arkistoinnin resurssi on vielä kohdennettava tähän työhön. Alustavaa valmistelua esim. käytettävän alustan ja kustannusten arvioimiseksi voidaan audiovisuaalisen arkistoinnin valmistelua varten tehdä jo aiemmin.

 

Jatkokäsittely valtuusto