Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.11.2023/Pykälä 36


 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna 2024

tarkltk 09.11.2023 § 36  

1111/00.01.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättä kokoontua vuonna 2024 seuraavasti:
18.1.
15.2.
21.3.
18.4.
16.5.
13.6.
29.8.
19.9.
24.10.
14.11. ja
5.12.

kokoukset alkavat klo 8.30 ellei toisin sovita.

 

Toimivalta Hallintosääntö § 118 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, p. 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hallintosäännön 118 §:n mukaan

 "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar­peel­li­sek­si tai enem­mis­tö toimielimen jäsenistä tekee pu­heen­joh­ta­jal­le esityksen ko­kouk­sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä var­ten. Tällöin pu­heen­joh­ta­ja määrää kokousajan ja -paikan.


Puheenjohtaja voi perustellusta syys­tä peruuttaa kokouksen."

 

Kokousaikataulujen yhteensovittaminen on tärkeää mm. taloutta koskevien päätösten aikatauluttamiseksi sekä resurssien varmistamiseksi (erit. pöytäkirjanpitäjät). Näin ollen kokousaikataulujen suunnittelussa on huomioitu kaikkien toimielinten kokousaikataulut

 

Tiedoksianto sähköposti  hallinnon tuki

   kirjaamo