Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 230


Kokousaikataulut 2024 _kh06112023

 

 

Kaupunginhallituksen kokoukset ja seminaarit vuonna 2024

khall 06.11.2023 § 230  

1111/00.01.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotu Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä kokousaikataulun vuodelle 2024 ja toimittaa sen tiedoksi valtuustolle ja

2. että kaupunginhallituksen kokoukset alkavat klo 15 ja kokouspaikka ilmoitetaan kunkin kokouksen esityslistalla.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa toimialoille ja toimielimille ohjeeksi sovittaa oma kokousaikataulutuksensa kaupunginhallituksen ja valtuuston aikatauluihin. Näin varmistetaan mm. taloutta koskevien asioiden oikea ja tarkoituksenmukainen käsittelyjärjestys

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 15 luku 118 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hallintosäännön 118 §:n mukaan:

 

 "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen."

 

Kokousaikataulujen yhteensovittaminen on tärkeää mm. taloutta koskevien päätösten aikatauluttamiseksi sekä resurssien varmistamiseksi (erit. pöytäkirjanpitäjät). Näin ollen kokousaikataulujen suunnittelussa on huomioitu kaikkien toimielinten kokousaikataulut.

 

Esityslistan liitteenä suunnitelma vuoden 2024 kokous- ja seminaariaikatauluista.

 

Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat

  Hallinnon tukipalvelut -tiimi, kokouskalenteri

    viestintä