Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 217


Yhteiset palvelut talousarvioesitys 2024-2026

 

 

Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026, Yhteiset palvelut -toimiala

khall 16.10.2023 § 217  

749/02.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Ennen asian käsittelyä pidettiin tauko klo 16.23-16.31

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Yhteiset palvelut -toimialan talousarvio- ja suunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut 5.6.2023 toimialoille ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut.

 

Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston 16.5.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston kesäkuussa hyväksymä muutosohjelmasuunnitelma, jossa on asetettu toimialoille sopeuttamistavoitteet. Toimialan talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 18.-20.9.2023.

 

Yhteisten palveluiden -toimialan toiminnan painopisteet, muutokset ja haasteet 2024-2026

 

Yhteiset palvelut -toimialan toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2024 ovat muutosohjelman toimeenpanoon ja järjestelmä- ja palvelutuottajauudistukseen liittyvät tehtävät, joihin kohdennetaan resursseja erityisesti vuonna 2024.

 

Toimialan talousarvio- ja suunnitelmaesitys sisältää sopeuttamistoimenpiteenä mm. henkilöstön eläköitymisen hyödyntämisen. Muutostilanteen toteuttaminen esim. järjestelmäuudistus lisää puolestaan kustannuksia vuonna 2024. Myös henkilöstöetujen käyttöönotto heikentää toimialan tulosta.

 

Talousarvioesityksen mukainen Yhteiset palvelut -toimialan toimintakate vuonna 2024 on n. 6,77 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna nettomenot ovat n. 170 t euroa suuremmat. Toimintamenot vuonna 2024 ovat n. 7 milj. euroa. Toimialan nettomenot ovat hieman asetettua raamia suuremmat.  

 

 

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan talousarvio- ja suunnitelmaesitys vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.

 

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat, Yhteiset palvelut