Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.10.2023/Pykälä 208


 

 

Rainion päiväkodin toiminnan lakkauttaminen 1.8.2024 lukien

khall 02.10.2023 § 208  

964/12.07.00.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se lakkauttaa Rainion päiväkodin toiminnan 1.8.2024 lukien.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntä 5 luku 22 §, hallintosääntö 7 §             

 

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen,

 puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Rainion päiväkodin lakkauttamista on käsitelty useamman vuoden ajan ja esitys on linjassa myös valtuuston 12.6.2023 hyväksymän muutosohjelman sisältämien talouden sopeuttamistavoitteiden kanssa.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

 

hyvoltk 26.09.2023 § 68 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Varhaiskasvatusjohtaja Salminen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se lakkauttaa Rainion päiväkodin toiminnan 1.8.2024 lukien.

 

Toimivalta Hallintosääntö 2. luku 7§; hallintosääntö 5. luku 23§; Hyvinvointitoimialan toimintaohje 4.1             

 

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen,

 puh. 050 593 9649, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin hallintosääntö (luku 2, 7§) määrittää, että

 valtuuston tehtävänä on päättää palveluverkon periaatteista sekä toimipisteiden perustamisesta tai lakkauttamisesta.

 

 Hallintosäännön ( 5. luku 23§) määritää, että kukin lautakunta kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä.

 

 Hyvinvointitoimialan toimintaohjeen (4. luku, 4.1) mukaan lautakunta tekee esityksen valtuustolle päiväkotien toimipisteiden perustamisesta tai lakkauttamisesta.

 

 Valmistelijan perustelut

 

 Heinolan kaupungin varhaiskasvatuksen lapsimäärä on viime vuosina laskenut, vaikka osallistumisaste on noussut. Vuonna 2018 varhaiskasvatuksessa (ml. esiopetus) oli 582 lasta ja vuonna 31.12.2022 lapsia oli 496. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste oli vuonna 2018 75,3% ja vuonna 2022 81,8%.

 

 Rainion päiväkodin toiminnan suunniteltua lakkauttamista 1.8.2024 lukien on käsitelty hyvinvointilautakunnan infoissa 29.9.2020, 13.9.2021, 8.9.2022 ja 14.9.2023. Lisäksi asia on kirjattu talousarviokirjaan, joka on käsitelty talousarviokäsittelyjen yhteydessä hyvinvointilautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vuosina 2020, 2021 ja 2022.

 

 Vuodesta 2022 lukien varhaiskasvatuksen sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi on valtuusto (ja hyvinvointilautakunta) päättänyt tilatehokkuuden sekä henkilöstömäärän suhteuttamisen palvelua käyttävien lasten määrään. Tavoitteet ovat osa Heinolan kaupungin strategista päämäärää "Kestävä talous" (aiemmin "Talouden tasapaino").

 

 Koska tämän hetkisen tiedon mukaan varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrä ei ole kasvamassa eikä tilanne ole muuttumassa, on hyvinvointitoimialalla ryhdytty valmistelemaan Rainion päiväkodin toiminnan lakkauttamista 1.8.2024 lukien. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistämällä voidaan varmistaa, että varhaiskasvatustoiminta on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. Suuremmissa varhaiskasvatusyksiköissä aukioloajat palvelevat paremmin perheiden tarpeita ja koulujen loma-aikoina toteutettavat sulkuajat ovat vähäisempiä.

 

 Rainion päiväkoti

 

 Rainion päiväkoti on vuonna 1992 perustettu 42-paikkainen varhaiskasvatusyksikkö. Rainion päiväkoti on palvellut aiemmin lähinnä Rainion alueen perheitä sekä toiminut Kailaan (ent. Niemelän) päiväkodin väistötilana Kailas-talon päiväkodin valmistumiseen asti. Rainion alueella asuu tällä hetkellä 0-4 -vuotiaita lapsia 15. Päiväkodissa oli sijoitettuna 31.8.2023 15 lasta, joista 9 asuu Rainion alueella. Rainion päiväkoti on auki 6.30 - 16.30.

 

 Rainion alue kuuluu Kailaan koulun koulupiiriin. Rainion päiväkodista lapset siirtyvät pääsääntöisesti Kailaan päiväkodin esiopetusryhmiin, koska Rainion päiväkodissa ei tarjota esiopetusta.

 

 Rainion päiväkodin henkilöstömäärä on suhteutettu toimintakausittain päiväkodin lapsimäärään. Tällä hetkellä yksikössä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa sekä yksi erityiskasvatuksen päivähoitaja.

 

 Rainion päiväkodin huoneistoala on 368 m². Vuonna 2023 varhaiskasvatus maksaa sisäistä vuokraa kiinteistöstä 64.300e ja siivouskuluja 14.700e. Lisäksi ruokahuoltoon on tarvittu osa-aikainen työntekijä.

 

 Mikäli valtuusto päättää lakkauttaa Rainion päiväkodin 1.8.2024 lukien, kiinteistön jatkotulevaisuuden valmistelusta vastaa teknisen toimen tilakeskus.

 

 Osallistaminen ja yhteistyö

 

 Rainion alueella järjestettiin 29.3.2023 asukasilta, johon osallistui kahdeksan asukasta. Asukasillassa oli  mukana myös hyvinvointijohtaja. Ko. tilaisuudessa käsiteltiin hyvinvointitoimialan suunnitelmaa, jonka mukaan päiväkodin toiminnan lakkautusta 1.8.2024 lukien esitetään lautakunnan kautta valtuustolle. Osa asukkaista koki, että päiväkodin loppuminen tulisi vaikuttamaan asuntojen arvoon. Osa puolestaan oli sitä mieltä, että päiväkodilla ei ole niin suurta merkitystä, kuin esimerkiksi koululla olisi ollut. Paikalla olleiden asukkaiden mukaan Rainiossa on oltava auto, vaikka linja-auto sinne kulkeekin, joten vanhemmat kuljettavat lapset päiväkotiin joka tapauksessa.

 

 YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsivaikutusten arviointi on päätösten yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia ja ennakointia. Asukasillan lisäksi Rainion päiväkodin lapsilla, huoltajilla ja henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua lapsivaikutusten arviointiin. Lapsivaikutusten arvioinnin toteutti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue elokuussa 2023.

 

 Mikäli valtuusto päättää lakkauttaa Rainion päiväkodin toiminnan 1.8.2024 lukien, tammikuussa 2024 kuullaan lasten huoltajien toiveet uudesta lastensa varhaiskasvatuspaikasta.

 

 Rainion päiväkodin toiminnan lakkauttamista koskevasta suunnitelmasta on keskusteltu ko. päiväkodin henkilöstön sekä päiväkodin johtajien kanssa. Mikäli valtuusto päättää lakkauttaa Rainion päiväkodin toiminnan 1.8.2024 lukien, tammikuussa 2024 lukien kuullaan henkilöstön toiveet tulevasta työyksiköstä

 

 Lapsivaikutusten arvioinnin keskeisimmät tulokset ovat lautakunnan jäsenten tutustuttavissa CloudMeeting -järjestelmässä 25.9.2023 lukien ja ne esitellään myös hyvinvointilautakunnan kokouksessa 26.9.2023.

 

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

 

Tiedoksianto sähköposti   tekninen toimi, tilakeskus