Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 27.09.2023/Pykälä 62 

 

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (lausuntopyyntö 23.8.2023), Vesilain mukainen lupahakemus Ruukinpohja

luvaltk 27.09.2023 § 62  

979/10.03.01.04/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen kulku

Käsittelyn alussa ympäristöpäällikkö/ teknisen toimen johtaja Keijo Houhala ilmoitti olevansa palvelussuhdejäävi asian käsittelyyn (Hallintolaki 28.1 § kohta 4) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan liitteenä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö asiasta.

 

Esittelijä vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Laitinen, Tarja

 

Päätösehdotus Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonaan Heinolan kaupungin vesilain mukaisesta lupahakemuksesta venelaiturin ja aallonmurtajan rakentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen Ruukinpohjassa seuraavaa:

Venelaituri, aallonmurtaja ja ruoppausalue sijaitsevat Sinitaipaleen satama-alueelle. Alueella on asemakaavoituksen yhteydessä tutkittu hankkeen ja asemakaava-alueen toteutumisessa tulevia ympäristö- ja luontovaikutuksia. Hankkeen rakenteet tulevat palvelemaan ympärille rakentuvan Sinitaipaleen alueen ns. kuivanmaan pientalotonttien asukkaita.

Hankeen toteuttaminen noudattaa Heinolan kaupungin strategiaa ja kaupungin ympäristötavoitteita. Lupa- ja valvontalautakunta toteaa myös, että hankkeen toteutukseen tulee hakea rakennuslupa.

 

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 § 

 

Valmistelija vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen,

 puh. 044 788 8660, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Heinolan kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa ruopata Sinitaipaleen venesataman vesialuetta ja rakentaa satamaan aallonmurtaja ja ponttonilaituri, Ruotsalaisen vesistön Nyynäisten-lahdella Ruukinpohjassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta Heinolan kaupungin ympäristöviranomaisen lausuntoa.

 

Tiedoksianto virallinen ote Etelä-Suomen aluehallintovirasto