Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2023/Pykälä 26


 

 

Kuultavana valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat

tarkltk 28.09.2023 § 26  

783/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen kulku

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja saapui kokoukseen klo 8.33 asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien antaman selonteon ja käydyn keskustelun tiedokseen. 

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tarkastuslautakunnan kokoukseen 28.9.2023 on kutsuttu kuultavaksi valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat Niina Varjo ja Kirsi Lehtimäki. Tarkastuslautakunta haluaa kuulla mm. muutosohjelman etenemisestä.

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.