Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 175


 

 

Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon

khall 28.08.2023 § 175  

129/02.02.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon:

Tuloslaskelmaosa:

Kunnallisveron tuottoarviota korotetaan 500 000 euroa
Yhteisöveron tuottoarviota korotetaan 200 000 euroa
Kiinteistöveron tuottoarviota korotetaan 400 000 euroa

Rahoitusosa:

Antolainojen lisäys
Määrärahaa lisätään 200 000 euroa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 55 § 

 

Valmistelija talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta
puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tuloslaskelmaosa

 

 Kuntaliitto on päivittänyt verokehikon 23.8.2023.Veroennustekehikon päivitys perustuu osin Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen verotuloarvioihin. Elokuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu verotilitykset heinäkuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto elokuun verotilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 31.7. julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2022.

 

 Maksuunpantava kunnallisvero 2022 laskee koko maan tasolla noin 200 miljoonalla eurolla verrattuna huhtikuun arvioon. Samalla kevään ja kesän verotilityksissä on käynyt ilmi, että kuluvan vuoden ennakkoverot ovat kehittyneet erittäin myönteisesti. Verovuoden 2023 ennakkoverot yhteensä tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan reilut 100 miljoonaa euroa korkeammat verrattuna huhtikuun ennusteeseen.

 

 Huhtikuun ennusteessa kunnallisveroa arvioitiin kertyvän n. 1,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Elokuun ennusteessa arvio on puolittunut ja kunnallisveron tuottoarviota esitetään korotettavan 0,5 milj. euroa.

 Valmistuvan verotuksen 2022 ennakkotiedoista käy ilmi, että maksuunpantava yhteisövero kasvaa reilulla 30 miljoonalla eurolla verrattuna huhtikuun arvioihin. Tämä nostaa verovuoden 2022 jäännösverojen kertymäarviota saman verran kuluvana vuonna.

 

 Kuntaliiton elokuisessa ennusteessa yhteisöveron kehitys heikkenee selvästi huhtikuun arviosta, vaikka valmistuvan verotuksen 2022 ennakkotiedoista käy ilmi, että maksuunpantava yhteisövero kasvaa reilulla 30 miljoonalla eurolla verrattuna huhtikuun arvioihin. Kesästä alkaen yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja, ja tämä on näkynyt yhteisöveron tilityksissä viime kuukausina. Näin ollen maksettava yhteisövero verovuonna 2023 yhteensä laskee karkean arvion mukaan lähemmäs 5 %:a ja kunnille maksettavat yhteisöverot näin ollen melkein 33 %:a. Kuluvan vuoden kuntien ennakkoverot laskevat tämän seurauksena noin 130 miljoonalla eurolla kuluvana vuonna verrattuna huhtikuun arvioihin. Yhteisöveron kertymäarvio yhteensä on siten noin 100 miljoonaa euroa pienempi verrattuna huhtikuun arvioon. Heinolan kaupungin osalta yhteisöveroa ennustettiin kevään ennusteen perusteella kertyvän 0,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Elokuun ennusteen perusteella yhteisöveron tuottoarviota esitetään korotettavaksi 0,2 milj. euroa.

 

 Kiinteistövero

 

 Verovuoden 2023 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon 24.3. julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisessa. Muutos parantaa kiinteistöveron verovuosikohtaista tuottoa noin 170 miljoonalla eurolla. Oletus että noin 10 %:a maksettavasta erääntyisi maksuun seuravana vuonna sovelletaan myös tässä veroennusteessa. Heinolan kaupungin osalta kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

 

Rahoitusosa

 

Heinolan valtuusto on kokouksessaan 20.3.2023 10 § hyväksynyt rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet, jotka sisältävät myös hankkeiden väliaikaisrahoituksen sekä sen myöntämisen periaatteet. Väliaikaisrahoituksen myöntämistä varten lisätään antolainojen lisäyksiin 200 000 euroa. 

 

Jatkokäsittely valtuusto