Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 180 

 

Päijät-Hämeen työllisyysalueen jatkolinjausten hyväksyminen

khall 28.08.2023 § 180  

87/14.07.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Heinolan kaupunki hyväksyy yhteenvedon ja esitetyt periaatteet jatkovalmistelun pohjaksi.
    
Heinolan kaupunki pitää keskeisenä, että Päijät-Hämeen työllisyysalueiden yhteistyö on rakenteellista ja ne tekevät yhteistyötä erityisesti yritys- ja neuvontapalveluiden hoitamisessa sekä että kolmansien osapuolien, esimerkiksi elinkeinoyhtiön, hyödyntäminen mahdollistetaan perussopimuksessa.

Lisäksi Heinolan kaupunki esittää toivomuksenaan, että jatkovalmistelu mahdollistaa asian valtuustokäsittelyn lain edellyttämässä aikataulussa ja suunnitelulla kokousaikataululla tai Heinolan kaupunki varaa mahdollisuuden käsitellä asia 20.11.2023 valtuuston kokouksessa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari

 puh.044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hollolassa 20.6.2023 järjestetyn II-työllisyysalueneuvottelun jatkona Hollolan kunnanjohtaja pyytää Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kunnanhallituksia ja Heinolan ja Orimattilan kaupunginhallituksia käsittelemään kokouksessaan 31.8.2023 mennessä kantansa siihen, hyväksyykö kyseinen kunta tai kaupunki liitteenä olevan yhteenvedon II-työllisyysalueen jatkovalmistelun pohjaksi.

Päijät-Hämeessä on valmisteltu kahden työllisyysalueen mallia Mikko Kesä Oy:n TE2024-uudistuksen järjestelmätarkasteluraportin johtopäätelmien mukaisesti syksystä 2022 lähtien. Valmistelu on perustunut Mikko Kesä Oy:n raportin johtopäätelmiin, erityisesti rahoituskokonaisuuden ja työttömyysrakenteen vaikutuksista yhden vs. kahden työttömyysalueen mallissa.

 

Keväällä 2023 on noussut esiin esitys yhdestä työllisyysalueesta Päijät-Hämeen alueella. Tämä esitys on perustunut toiseen keskeiseksi nostettuun työllisyysaluekriteeriin, jonka mukaan työllisyysalueen tulisi muodostua työssäkäyntialueesta. Osa II-työllisyysalueen kunnista kuuluu Lahden työssäkäyntialueeseen. Valtioneuvostolla on lain 380/2023 16 § liittyvä arviointioikeus työllisyysalueiden tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin osalta.

 

Lahden kaupunginhallitus on linjannut 7.8.2023 kokouksessaan, että Lahti valmistelee ensisijaisesti omaa työllisyysaluettaan.  

Kokonaistilanteen selkeyttämiseksi ja II-työllisyysalueen jatkovalmistelun linjaamiseksi Hollolan kunnanjohtaja kutsui 20.6.2023 työllisyysalueneuvottelukokoukseen edustajat Asikkalasta, Hartolasta, Heinolasta, Hollolasta, Iitistä, Kärkölästä, Orimattilasta, Padasjoelta ja Sysmästä.

 

Kokouksessa käytiin keskustelu yhteisten jatkovalmistelulinjausten määrittelemiseksi. Jatkovalmistelulinjausten määritteleminen on keskeistä sopimusten ja asiakirjojen valmistelemiseksi, jotta ne kyetään käsittelemään valtuustoissa ja toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle ministeriön antamassa määräajassa eli 31.10.2023 mennessä.

 

Jos Päijät-Hämeen kunnat eivät ole sopineet työllisyysalueen tai -alueiden muodostamisesta vuoden 2023 loppuun mennessä, on valtioneuvostolla mahdollisuus käyttää työllisyyspalveluista vahvistettuun lakiin 380/2023 16 §:än perustuvaa oikeuttaan määrätä, miten työllisyysalueet Päijät-Hämeessä muodostetaan.

TE2024 -uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoima-tehtäviä. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palveluiden siirrolla kunnille tavoitellaan palveluiden tuomista lähemmäksi asiakkaita.  

 

 

Tiedoksianto virallinen ote kirjaamo@hollola.fi

   muut Päijät-Hämeen kunnat
 sähköposti  elinvoimalautakunta

   elinvoimajohtaja