Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 165 

 

Valtuustoaloite Sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta

khall 14.08.2023 § 165  

149/00.01.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se

1. hyväksyy Yhteiset palvelut -toimialan antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen ja

2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §             

Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtuutettu Saari on tehnyt v. 2022 valtuustoaloitteen (liite) sosiaalisen luototuksen käyttöönottamiseksi Heinolassa. Sosiaalinen luototus on todettu jo itse aloitteessa osaksi sosiaalihuoltoa, jonka siirtämistä valmisteltiin vuoden 2022 aikana hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueuudistus toteutui 1.1.2023 ja kaikki sosiaalipalvelut siirtyivät tällöin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hoidettavaksi. Valtuustoaloitteen ehdotusta ei näin ollen ole ollut tarkoituksenmukaista lähteä laaja-alaisemmin selvittämään.  

 

 Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on päätetty ottaa käyttöön sosiaalinen luototus. Sosiaalinen luotto kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palveluihin elokuusta 2023 alkaen. Sen tarkoituksena on ehkäistä päijäthämäläisten taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.

 

 Koroltaan alhainen luototus ei kuitenkaan tarkoita varmaa lainaa vähävaraisille ja pienituloisille, sillä jokainen hyvinvointialue päättää sosiaalisen luoton myöntämisestä omalla alueellaan.

 

 Sosiaalisen luoton myöntämisestä säädetään laissa sosiaalisesta luototuksesta 1133/2002. Sosiaalisen luototuksen myöntämisessä on huomioitava myös sosiaalihuoltolain (1301/2014), lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta 588/2022 sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) säädökset. Lisäksi hyvinvointialueen järjestämään sosiaaliseen luototukseen sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon

 järjestämisestä annettua lakia (612/2021) sekä hyvinvointialueiden rahoituksesta annettua lakia (617/2021).

 

 Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluva palvelu, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä

 suoriutumista. Sosiaalisen luototuksen rinnalla voidaan asiakkaalle tarpeen mukaan järjestää myös muita sosiaalipalveluja.

 

 Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden tasapainottamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin, työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi, asumisen turvaamiseen sekä kriisitilanteiden ratkaisemiseksi. Ennen sosiaalisen luoton hakemista asiakkaalle annetaan ohjausta ja neuvontaa taloudelliseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Ennen luoton myöntämistä tulee selvittää asiakkaan oikeus

 saada toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea.

 Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä asiakkaalle, jolla ei ole pienituloisuutensa, vähävaraisuutensa tai muun perustellun syyn vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

 

 Sosiaalisen luoton myöntämisestä päättää hakemuksesta se hyvinvointialue, jonka alueella asiakkaalla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta. Näin ollen heinolalaisilla on myös mahdollista hakea sosiaalista luottoa. Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä on asiakkaalle annettava tiedot hyvinvointialueen

 määrittelemistä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteista kirjallisena.

 

 Liittenä valtuustoaloite ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sosiaalisen luoton myöntämisperusteet, jotka Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on vahvistanut kokouksessaan 15.5.2023 § 132. 

 

Jatkokäsittely valtuusto