Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 149 

 

Maapohjan hinnoittelun vyöhykehintojen vahvistaminen aikavälille 1.8.2023- 31.7.2025

khall 19.06.2023 § 149  

731/10.00.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vyöhykehintoja käytetään aiemmin kaupunginhallituksen päätöksellä hinnoittelemattomien kohteiden  maanpohjan hinnoitteluna seuraavin ehdoin:

1. Alueiden hinnoittelussa käytetään 1.8.2023 alkaen liitekarttojen mukaista hinnoittelua ja vyöhykejakoa.

2. Hintavyöhykkeiden sisällä rantakohteet, keskustan rakennuspaikat ja erityisarvoiset kohteet hinnoitellaan edelleen erikseen.

3. Luovutushinta muodostuu alueen pinta-alan ja vyöhykehinnan tulosta.

4. Vuokrattavien kohteiden elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on 5 % alueen luovutushinnasta.

5. Tätä hinnoittelua käytetään vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa, ellei vuokrasopimuksessa ole muuta hintaa sovittu.

6. Tätä hinnoittelua käytetään vuokratontin omaksi lunastamisessa, ellei kohteelle ole voimassa vuokrauksen yhteydessä sovittua lunastushintaa.

7. Tämä hinnoittelupäätös on voimassa 31.7.2025 asti tai siihen saakka, kun uusi vyöhykehintapäätös saa lainvoiman.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 56 §, Kaupunginhallituksen toimintaohje kohta 5.5             

 

Valmistelija maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu

 puh. 044 768 4374, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Vyöhykehinnat koskevat ensisijaisesti uusia vuokrauksen tai myynnin piiriin tulevia tontteja ja muita maa-alueita. Hinnat koskevat myös tontteja, joiden vuokrasopimukset uusitaan eikä valmista hinnoittelupäätöstä uusimiselle ole sekä vuokralaisille myytäviä tontteja. Vyöhykehintojen muutokset eivät vaikuta vuokrattujen tonttien vuokriin vuokrakauden aikana, vaan vuokrat on sidottu elinkustannusindeksin muutoksiin.

 

 Vyöhykehinnat perustuvat kahden auktorisoidun kiinteistöarvioijan (aka) Lahden Kiinteistönotariaatti Oy:n ja OP Koti Toimitilapalveluiden vuonna 2023 tekemiin arvioihin. Vyöhykehintoina on käytetty arvioiden keskiarvoa.

 

 Niiltä osin kuin kartalta puuttuu jonkin maankäyttötarkoituksen mukainen hinta, tulee siihen maankäyttötarkoitukseen luovutettava maapohja hinnoitella ko. vyöhykkeellä erikseen.

 

 Tällä päätöksellä ei kumota kaupunginhallituksen aiemmin tekemiä hinnoittelupäätöksiä. Rantakohteet, keskustan rakennuspaikat ja erityisarvoiset kohteet hinnoitellaan edelleen erikseen.

 Tontteja myytäessä kaupunki perii ostajalta myyntihetkellä voimassa olevan lohkomiskustannuksen.

 

 Arviokirjat ovat kaupunginhallituksen CloudMeetingin Tiedostot-kansiossa.

 

 Esityslistan liitteenä vyöhykekartat.

 

Tiedoksianto  sähköposti kiinteistösihteerit, maankäyttöinsinööri
  elinvoimalautakunta
  tekninen lautakunta