Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 151


Ikäihmisten kulttuuripolku -Perintörahahakemus

 

 

Ilman perillistä kuolleen kuntalaisen kuolinpesän omaisuuden hakeminen

khall 19.06.2023 § 151  

769/02.07.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hakea Valtiokonttorilta perintönä jäänyttä omaisuutta ja valita perinnön käyttötarkoitukseksi hyvinvointitoimialan yhteisehdotuksen ikäihmisten kulttuuripolun toteuttamiseksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta
puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Valtiokonttori on ilmoittanut Heinolan kaupungille, että kotipaikaltaan heinolalaisen 1.3.2023 kuolleen henkilön jälkeensä jättämä omaisuus on haettavissa kaupungille. Hänellä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa kuuluu perintökaaren 5 luvun mukaisesti valtiolle. Ilman perillisiä kuolleen henkilön kotikunnalla on kuitenkin oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kaupungille.

 

Omaisuutta haetaan Valtiokonttorille toimitettavalla hakemuksella. Hakemusta varten kaupungin tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle. Hakemuksen johdosta valtio voi luovuttaa omaisuuden esitettyyn käyttötarkoitukseen. Perintöomaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle ei perustu tiettyyn tarveharkintaan, mutta normaaleja budjettiin kuuluvia menoja perinnöllä ei kuitenkaan saa kattaa.

 

Perintö koostuu pääasiallisesti perittävän talletustilivaroista. Kulujen jälkeen perintö on suuruudeltaan noin 16 000 euroa.

 

Kaupunginlakimies on pyytänyt toimialoja toimittamaan ehdotuksensa perintövarojen käyttötarkoituksesta. Hyvinvointitoimiala on jättänyt varojen käytöstä toimialan yhtenäisen esityksen ikäihmisten kulttuuripolun toteuttamiseksi. Ikäihmisten kulttuuripolku monipuolistaa kaikille tarjolla olevaa toimintaa ja madaltaa kynnystä osallistua. Kulttuuripolku rohkaisee lähtemään kulttuurin pariin ja mukaan yhteisölliseen toimintaan. Toiminnan suunnittelussa osallistetaan ikäihmisiä. Hyvinvointitoimialan esitys on esityslistan liitteenä. Esitys täyttää valtion perinnön saamisen edellytykset.

 

Tiedoksianto       hakemus Valtiokonttori

       sähköposti toimialajohtajat

    talouspalvelut