Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 128


Ta-laadintaohje kh05062023

 

 

Talousarvion 2024 laadintaohjeet

khall 05.06.2023 § 128  

749/02.02.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja

2. antaa ne toimialoille ja lautakunnille noudatettavaksi.

 

Toimivalta Kuntalaki 110 §, Heinolan kapungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 51 §             

 

Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kuntalain (419/2021) 110 §:ssä säädetään kunnan talousarviosta.

 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

 seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon

 kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion

 hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

 taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi

 (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman

 ensimmäinen vuosi.

 

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

 

 Vuosien 2024-2026 taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtina

toimii valtuuston 16.5.2022 hyväksymä päivitetty strategia, soveltuvin osin aiemmin laaditut strategiaohjelmat, toimintaympäristön muutokset ja palvelutarpeiden kehitysarviot sekä arviot tulorahoituksen ja               kustannustason kehityksestä. Huomioon tulee ottaa myös muut strategiaa tukevat asiakirjat kuten esim. digitiekartta ja ilmastotiekartta sekä muutosohjelma.

 

Muutosohjelman raportti ja päätösehdotukset esitetään valtuustolle 12.6.2023 ja ne sisältävät sekä johtamisjärjestelmään, organisointiin että talouteen liittyviä muutoksia. Muutokset huomioidaan osin vuoden 2024 talousarvion laadinnassa ja organisointiin liittyvät muutokset vuoden 2025 alusta alkaen. Muutosesityksiä ei vielä ole huomioitu raamilaskelmissa vuosien 2025-2026 suunnitelmavuosien arvioinnissa. Tavoitteena suunnitelmakauden osalta on talouden

tasapainotilanteen edistäminen, menojen sopeutus, tuottavuustoimenpiteiden toteutus ja näin nettomenojen kasvun

 hillitseminen sekä rahoitustilanteen parantaminen.

 

Toimialojen tulee valmistella talousarvioesityksensä (käyttötalous) siten, että valtuustoon nähden sitova taso on toimialan toimintakate. Investoinnit tulee suunnitella hanketasolla vähintään seuraavalle viidelle vuodelle eli vuoteen 2028 asti. Investoinnit tulee kokonaisuutena omaisuuslajeittain arvioida vuoteen 2034 asti.

 

Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen alussa.

 

Esityslistan liitteenä talousarvion laadintaohjeet vuosille 2024-2026.

 

Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat ja palvelualuejohtajat

  taloustuki@heinola.fi