Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 19


Heinolan kaupungin tilintarkastuskertomus 2022

 

 

Tilintarkastuskertomus 2022 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

tarkltk 25.05.2023 § 19  

15/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastaja poistui kokouksesta 9.38 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tilintarkastuskertomus 2022 on pöytäkirjan liitteenä.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen perusteella

1. että tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja

2. että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2022- 31.12.2022.

 

Toimivalta Kuntalaki 121 ja 125 § sekä Hallintosääntö 63 § 

 

Valmistelija BDO:n asiantuntija Helge Vuoti, puh. 040 524 6002, helge.vuoti@bdo.fi, toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh. 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kunnan tilintarkastuksesta, tilintarkastuskertomuksesta ja menettelystä säädetään kuntalain 122, 123 ja 125 §:ssä.

 

 Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle

 kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

 

Tiedoksianto sähköposti  valtuusto