Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 118 

 

Maankäyttösopimus, Asemakaavan muutos 706/Akm Seurakuntakeskus

khall 22.05.2023 § 118  

712/10.00.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen, joka liittyy asemakaavamuutokseen 706/Akm Seurakuntakeskus.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu
puh. 044 769 4347, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Maanomistajan aloitteesta laadittu asemakaavanmuutos sijoittuu kirkon ja seurakuntakeskuksen kortteliin. Kaava-alueen pinta-ala on n. 2,7 ha ja se kuuluu katualuetta lukuunottamatta yksityiseen omistukseen. Nyt tehtävä maankäyttösopimus koskee Heinolan seurakunnan omistamien nykyisten tonttien 111-1-13-11 ja 111-1-13-10 yhteensä n. 1,3 ha aluetta.

 

 Asemakaavan muutos mahdollistaa seurakuntakeskuksen purkamisen ja asuinkerrostalorakentamisen maanomistajan alueelle. Kortteliin jää suojeltavia rakennuksia.

 

 Asemakaavanmuutos on ollut kaavaluonnoksena  nähtävillä 14.7.-14.8.2022 ja ehdotuksena 31.1.-2.3.2023. Elinvoimalautakunta käsittelee  asemakaavanmuutoksen hyväksymistä, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäyttösopimuksen.

 

 Käyttötarkoituksen muutoksen ja asuinrakennusoikeuden lisäyksen rahallisen arvon on arvioinnut ulkopuolinen arvioitsija. Arvion perusteina ovat toisaalta kiinteistöiltä poistuvan rakennusoikeuden määrä sekä tiukemmat suojelumääräykset, ja toisaalta mm. asuinrakentamisen sallivan rakennusoikeuden merkittävä lisääntyminen. Arvioitsijan näkemyksen mukaan asuinrakentamisen rakennusoikeuden arvo on seurakunnallisten rakennusten rakennusoikeuden arvoon verrattuna olennaisesti korkeampi. Arvioitsija on pyrkinyt määrittämään alueen markkina-arvon muutoksen tässä järjestelyssä. Hän on arvioinnut kiinteistöjen yhteiseksi markkina-arvon lisäykseksi noin 140 000 euroa +/- 10 %, mikäli tällä hetkellä voimassaolevat asemakaavat muuttuvat uuden kaavaehdotuksen mukaisesti.

 

 Heinolan kaupungin maapoliittisten linjausten mukaisesti kaupunki perii maankäyttösopimuksella tästä 50 % maanomistajalta 500 kerrosneliömetriä ylittävästä rakennusoikeuden lisäyksestä. Näin laskien seurakunnan maksettavaksi tulee 52 000 €. Maksu erääntyy, kun maata myydään tai muuten luovutetaan rakentajalle tai rakentaminen alkaa maata luovuttamatta. Korvauksesta on sovittu seurakunnan kanssa alustavasti. Kirkkoneuvosto käsittelee sopimusta 12.6.2023.

 

 Esityslistan liitteenä maankäyttösopimus.

 

Tiedoksianto virallinen ote Heinolan seurakunta

 sähköposti  kaavoitus

   kiinteistöt ja mittaus

   taloussuunnittelija