Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 20


 

 

Talousarviomuutokset vuonna 2023

valt 15.05.2023 § 20  

129/02.02.02/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon:

Käyttötalous:
Hyvinvointitoimiala: opetus- ja koulutuspalvelualueen nettomenoja lisätään 114 500 euroa kotikuntakorvaustulojen pienentymisen johdosta.

Tekniikkatoimiala: tilakeskuksen nettomenoja lisätään 495 400 euroa paloaseman myynnin johdosta.

Investoinnit:
Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 459 000 euroa hankkeiden viivästymisen johdosta.

Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 2 500 000 euroa Prisman liikennejärjestelyiden johdosta (hankekohtaisesti sitova määräraha).

Tilakeskus: nettomenoja vähennetään 4 150 000 euroa Paloaseman myynnin ja Lyseonmäen koulun saneerauksen johdosta.

Tekniikkatoimialan investoinnit yhteensä: nettomenoja vähennetään 1 191 000 euroa. 

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 55 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 040 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Tiedoksianto sähköposti teknisen toimen johtaja

  hyvinvointijohtaja

  taloussuunnittelijat

 

 

 

khall 08.05.2023 § 106 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2023 talousarvioon:

Käyttötalous:
Hyvinvointitoimiala: opetus- ja koulutuspalvelualueen nettomenoja lisätään 114 500 euroa kotikuntakorvaustulojen pienentymisen johdosta.

Tekniikkatoimiala: tilakeskuksen nettomenoja lisätään 495 400 euroa paloaseman myynnin johdosta.

Investoinnit:
Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 459 000 euroa hankkeiden viivästymisen johdosta.

Kuntatekniikka: nettomenoja lisätään 2 500 000 euroa Prisman liikennejärjestelyiden johdosta (hankekohtaisesti sitova määräraha).

Tilakeskus: nettomenoja vähennetään 4 150 000 euroa Paloaseman myynnin ja Lyseonmäen koulun saneerauksen johdosta.

Tekniikkatoimialan investoinnit yhteensä: nettomenoja vähennetään 1 191 000 euroa.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 55 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 040 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu       Hyvinvointilautakunta 20.4.2023

 

Valtionvarainministeriö (VM) on 6.3.2023 tekemällään päätöksellään oikaissut vuoden 2023 kotikuntakorvauspäätöstä.

 

VM:n tiedotteen mukaan puolet Suomen kunnista ja 23 muuta opetuksen järjestäjää on saanut alkuvuonna virheellisen suuruista kotikuntakorvausta. Korjattua kotikuntakorvausta on alettu maksamaan maaliskuun 2023 erästä lähtien.

Kunnat ja muut opetuksen järjestäjät toimittavat tiedot esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden määristä Opetushallituksen Koski-tietokantaan. Tilastokeskus puolestaan yhdistää tiedon oppilaan opetuksen järjestäjästä oppilaan kotikuntaan ja toimittaa tiedot valtiovarainministeriöön korvausten laskemiseksi. Virhe on syntynyt siinä vaiheessa, kun tietokannat on yhdistetty. Tilastokeskus ilmoitti valtiovarainministeriölle virheellisistä tiedoista heti, kun ongelma oli huomattu.

Alkuperäisessä päätöksessä Heinolan kaupungille kohdentuva kotikuntakorvauksen nettotulo on ollut 211 097 euroa ja VM:n korjauksen jälkeen 96 573 euroa. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu syksyllä 2022 saadun tiedon mukaisesti ja vastaa VM:n alkuperäistä päätöstä. Oikaisun johdosta hyvinvointitoimialan talousarviota sekä opetus- ja koulutus palvelualueen käyttösuunnitelmaa tulee muuttaa seuraavasti:

Opetus- ja koulutus, käyttösuunnitelman muutos:

 

 

 Hyvinvointitoimiala, talousarviomuutos:

 

 

 

 

 Tekninen lautakunta 13.4.2023 § 26

 Tekniikkatoimialan vuoden 2023 investointeihin ja käyttötalouteen on todettu tulleen muutoksia.

 

Vuoden 2023 talousarvion laadinnassa on varauduttu pelastuslaitoksen osalta menoihin sekä tuloihin. Pelastuslaitos on myyty ja tämän myötä tilakeskuksen käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota tulee muuttaa seuraavasti:

 

Käyttötalous

 

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

 

 

 Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

 

 

 

 Investoinnit

 

Pelastuslaitos on myyty Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle kaupunginhallituksen päätöksellä 21.11.2022 §211 tase-arvolla 4 808 271€.

 

Tulojen lisäys 4 800 000 euroa.

 

Lyseonmäen koulun lattiarakenteiden ja tilojen saneeraus laajenee jakoselvittelyn jälkeen myös liikuntahallin ulkopuolelle koskien mm. kellarin tiloja ja ruokasalia, joten saneeraustyöt ovat arvioitua suuremmat ja laajemmat. Menojen lisäys 650 000€.

 

Kuntatekniikan vuoden 2022 talousarviossa varauduttiin uuden pyöräkuormaanjan hankintaan. Hankinta venyi ja siirtyi vuodelle 2023. Menojen lisäys 178 000€.

 

Siltakadun 220 000€, Muikkuojanpuiston 41 000€ ja Virtakadun 20 000€ investointimenot jaksottuvat myös vuodelle 2023. Menojen lisäys 281 000€.

 

Prisman arvioidut liikennejärjestelykulut 2,5 M€ puuttuvat vuoden 2023 investoinneista, kuten vastaavasti maankäyttösopimuksella sovittava kuluosuuksien jakaminen Hämeenmaan ja kaupungin kesken. Menojen lisäys 2,5 M€.

 

Menojen lisäys kokonaisuudessa 2 959 000 euroa.

 

Pelastusaseman myynti vähentää kaupungin poistoja n. 155 t€. Investointien lisäys vastaavasti kasvattaa poistoja, minkä johdosta kaupungin poistoarviota ei ole tarpeen muuttaa.

 

Tilakeskuksen sekä kuntatekniikan käyttösuunnitelmaa ja tekniikkatoimialan talousarviota investointien osalta tulee muuttaa seuraavasti:

 

Kuntatekniikka, käyttösuunnitelman muutos:

 

 

Tilakeskus, käyttösuunnitelman muutos

 


Tekniikkatoimiala, talousarviomuutos

 

 

Jatkokäsittely valtuusto