Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 13


 

 

Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelun käynnistäminen

tarkltk 23.03.2023 § 13  

15/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää

1. jatkaa arviointisuunnitelman työstämistä sovitun vuosityöohjelman mukaisesti,

2. arviointikertomuksen rakenteen muuttamisesta kokouksessa sovitun mukaisesti mm. talous omana kokonaisuutena ja

3. arviointikertomuksen sisällössä korostettavista asioista mm. asiakaslähtöisyys.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 125, hallintosääntö § 63 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tarkistetaan vuoden 2022 ar­vioin­nin työohjelman mukaisen suunnitelman ete­ne­mi­nen, ai­ka­tau­lu­tus ja toimintatavat varsinaisen arviointikertomuksen muokkaamisen suhteen. Päätetään millaista arviointikertomusta lähdetään kokoamaan ja mitä asioita siinä nostetaan esille. Tarkastuslautakunnan jäsenet tuovat esiin etukäteen valmistelemiaan ja kirjaamiaan arvioinnissa esiin nostettavia seikkoja. Lisäksi valmistaudutaan pyytämään mahdollisesti kirjallisesti lisätietoja toimialoilta arviointiin liittyen.

 

 Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan laatia ar­vioin­ti­toi­min­tan­sa perustaksi arviointisuunnitelma, joka on laadittu toimikaudeksi 2021-2025. Lisäksi voidaan laatia arvioinnin vuosityöohjelma, joka on tarkastuslautakunnan oma työkalu, tukemaan arviointia.

 

 Tarkastuslautakunta päätti 20.10.2022 § 31 tehdä vuoden 2022 arviointia kokouksessa hyväksytyn arvioinnin työohjelman mukaisesti. Arvioinnin työohjelmaa on tarkennettu ja muokattu tarvittaessa. Tau­luk­koon on kirjattu kokouksittain arviointiin liittyvien asioi­den kä­sit­te­ly ja kuultavaksi kutsuttavat henkilöt.