Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 11


 

 

Kuultavana palvelualuepäälliköt Hanna Hurmola-Remmi, Annika Blom ja Teppo Joentausta

tarkltk 23.03.2023 § 11  

15/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetut selvitykset ja käydyn keskustelun tiedokseen.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Tarkastuslautakunnan kokoukseen 23.3.2023 on kutsuttu kuultavaksi palvelualuepäälliköt yhteiset palvelut -toimialalta eli talous- ja kehittämispalveluiden johtaja Hanna Hurmola-Remmi, henkilöstöpäällikkö Annika Blom, kaupunginlakimies Teppo Joentausta sekä tietohallintopäällikön valintaprosessin ollessa vielä käynnissä tästäkin osuudesta vastaamassa Hanna Hurmola-Remmi. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa, mitä palveluita tarjoatte asiakkaille, miten palvelut toteutuvat, mikä on palveluiden tarve ym., ja kuulla palvelualuepäälliköiden esille tuomista ajankohtaisista asioista.

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kuntalaki § 124).

 

Palvelualuepäälliköt ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.