Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 60


 

 

Muutosohjelma

khall 13.03.2023 § 60  

128/02.08.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää merkitä muutosohjelmaprosessin etenemisen tiedoksi.

Asian käsittelyn jälkeen klo 16.34-16.45 pidettiin tauko.

Alkuperäinen päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä neuvotteluryhmän muutosohjelman poliittisen johtamisjärjestelmän osion valmisteluun.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää merkitä muutosohjelmaprosessin etenemisen ja alustavat henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyiden tulokset tiedoksi.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Muutosohjelmaprosessi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö- ja sidosryhmäkysely on toteutettu ja tuloksia koostetaan. Ensimmäinen työpaja pidetään 13.3. ja kestävän talouden ohjelman valmistelun tausta-aineistoa kerätään.

 

Tiedoksianto valtuutetut

 

 

 

khall 20.02.2023 § 42 

 

 

 

 

 

Päätös Merkittiin muutosohjelmaprosessin eteneminen tiedoksi.

Kaupunginhallitus nimesi työpajoihin seuraavat henkilöt:
Kirsi Lehtimäki, Jouko Rajajärvi, Heimo Riutta,
Fuat Wafin, Henri Saari,
Sanna Karppinen, Ville-Matti Kuusela,
Mikko Rautkoski, Jade Gustafsson,
Mika Mäentalo,
Hanna-Liisa Endén

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä muutosohjelmaprosessin etenemisen tiedoksi ja

2. nimetä osallistujat työpajoihin.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Muutosohjelmaprosessi on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaisesti. Ohjausryhmään on aiemmin kaupunginhallituksen päätöksellä nimetty kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtajan johtoryhmä.

 

 Muutosohjelmaprosessi sisältää erilaisia työpajoja, kuten validointityöpajan, muutosohjelmatyöpajan ja talouden työpajan. Tavoitteena on osallistava prosessi, joten työpajoihin tulee nimetä ohjausryhmän lisäksi myös luottamushenkilöedustajia.

 

 Prosessin aikataulu ja eteneminen esitellään kokouksessa.

 

Tiedoksianto sähköposti nimetyt edustajat

 

 

 

khall 30.01.2023 § 30 

 

 

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1.  merkitä asian tiedoksi ja
2. nimetä ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston sekä kaupunginjohtajan johtoryhmän.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi
3. että ohjausryhmä raportoi kaupunginhallitukselle työn etenemisestä säännöllisesti.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä asian tiedoksi ja

2. että johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen sekä muutosohjelman ohjausryhmänä toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtajan johtoryhmä.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § 

 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Heinolan kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio on muuttumassa hyvinvointialueen myötä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Myös TE2024-uudistus sekä seutuyhteistyön organisoituminen tulevat vaikuttamaan kaupungin toimintaan ja talouteen. Lisäksi muut toimintaympäristön nopeat muutokset vaikuttavat siihen, että kaupungin poliittista ja operatiivista johtamisjärjestelmää, organisaatiota sekä tapoja järjestää toiminta, on tarpeen tarkastella uudestaan. Muutoksen toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista laatia muutosohjelma.

 

Toimintaympäristön muutoksia on arvioitu jo osana kaupungin strategiatyötä keväällä 2022 ja strategia on päivitetty keväällä 2022. Päivitetty strategia toimii myös johtamisjärjestelmätyön ja muutosohjelman pohjana. Kaupungin arvoina ovat välittäminen, uudistuminen ja tuloksellisuus. Erityisesti uudistumisen huomiointi osana johtamisjärjestelmän kehittämistä tulee ottaa huomioon.

 

Muutosohjelman laatimiseksi on todettu tarpeelliseksi hankkia ulkopuolista asiantuntijatukea. Heinolan kaupunki on pyytänyt tarjouksia 20.12.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä Heinolan kaupungin johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistukseen ja muutosohjelman laadintaan liittyvästä asiantuntijatyöstä. Tarjousten perusteella asiantuntijapalveluiden toteuttajaksi valittiin KPMG Oy.

 

Muutosohjelman ja uudistusprosessin työtä ohjaamaan on tarpeen nimetä ohjausryhmä. Prosessiin sisältyy myös eri sidosryhmien osallistamista, työpajoja ja nykytilan ja toimintaympäristön muutosten analysointia. Kaupunginhallitukselle raportoidaan prosessin etenemisestä säännöllisesti. Alustavia tuloksia käsitellään valtuustoseminaarissa 28.4.2023.

 

Tiedoksianto sähköposti valitut jäsenet