Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 65 

 

Päätöksiä ja tiedoksiantoja

 

Khall 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja

1. todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin sekä

2. tyytyä tehtyihin päätöksiin.

 

Valmistelu Kooste kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajal­ta 16.2.-8.3.2023 on esityslistan liitteenä.

 

 Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toi­mi­eli­men jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy­­kir­jan­pi­­jäl­tä.

 

 Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset).

 

 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm

 

Tekninen lautakunta

16.2.2023

21.2.2023

 

 Lautakuntien pöytäkirjat ovat kaupungin nettisivuilla.

 

 Lisäksi toimielimet ovat lähettäneet seuraavat päätökset:
- tekninen lautakunta 16.2.2023 § 13 Lapsi- ja nuorisoparlamentti 2022

 

 Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien ym. pöy­­kir­jat:

 

 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm

  

Lahden seudun joukkoliikennelautakunta

24.1.2023

14.2.2023

20.2.2023

20.2.2023

Päijät-Hämeen aluehallituksen kokouksen

6.2.2023

21.2.2023

Sarastia Oy:n neuvottelukunta

9.12.2022

1.3.2023

Lahden seudun MAL-sopimuksen ja kaupunkiseutusuunnitelman seurantaryhmä

9.12.2022

1.3.2023

 

 

 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat ovat tutustuttavissa CloudMeeting tiedostoissa.

 

 Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja:
- Lahden seudun joukkoliikennelautakunta 14.2.2023 § 11 Joukkoliikenteen viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2023
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2023 47/2023 Biopolttoaineen valmistusta koskevan koetoiminnan jatkaminen, Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas
- Valtionvarainministeriön päätös 1.3.2023 VN/33144/2022 Kotikuntakorvauksen maksatuksen oikaiseminen
- Valtionvarainministeriön päätös 3.3.2023 VN/2777/2021, VN/2777/2021-VM-35 Digikannustinhankkeiden toteutukseen myönnetyn valtionavustuksen maksaminen, Digiturvalla tulevaan -hanke

 

 Asiakirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen CloudMeeting tiedostoissa.