Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 8


 

 

Kuultavana palvelualuepäälliköt Kirsi Mäkilä, Pia Helander, Päivi Salminen ja Anne Andersson

tarkltk 23.02.2023 § 8  

15/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta piti tauon klo 10.30-10.33 asian käsittelyn jälkeen.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee palvelualuepäälliköiden selostukset ja käydyn keskustelun tiedokseen.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tarkastuslautakunnan kokoukseen 23.2.2023 on kutsuttu kuultavaksi palvelualuepäälliköt hyvinvointitoimialalta eli hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä, koulutusjohtaja Pia Helander, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen ja virikkeellinen elämä palvelualueen johtaja Anne Andersson. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa, mitä palveluita tarjoatte asiakkaille, miten palvelut toteutuvat, mikä on palveluiden tarve ym., ja kuulla palvelualuepäälliköiden esille tuomista ajankohtaisista asioista.

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Palvelualuepäälliköt ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.