Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 09.02.2023/Pykälä 6


 

 

Kuultavana palvelualuepäälliköt Mirja Ruutu, Harri Kuivalainen, Saija Jäppinen. Tero Auvinen ja Netta Malin

tarkltk 09.02.2023 § 6  

15/00.03.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee annetut selvitykset sekä yhteisen keskustelun tiedokseen.

 

Toimivalta Kuntalaki § 121 ja 124, Hallintosääntö luku 9 § 62 

 

Valmistelija toimialasihteeri Maria Laakkonen, puh 044 769 4241, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Tarkastuslautakunnan kokoukseen 9.2.2023 on kutsuttu kuultavaksi palvelualuepäälliköt elinvoimatoimialalta eli maankäyttöinsinööri Mirja Ruutu, kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, kulttuurisihteeri Saija Jäppinen, työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen sekä elinkainopäällikkö Netta Malin. Tarkastuslautakunta haluaa avata keskustelussa asiakasnäkökulmaa, mitä palveluita tarjoatte asiakkaille, miten palvelut toteutuvat, mikä on palveluiden tarve ym., ja kuulla palvelualuepäälliköiden esille tuomista ajankohtaisista asiaoista.

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kun­ta­kon­ser­nin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko val­tuus­ton asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun­ta­kon­ser­nis­sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu­lok­sel­li­sel­la ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten es­­mät­tä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asia­kir­jat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kun­ta­la­ki § 124).

 

Palvelualuepäälliköt ovat paikalla kokouksessa oman asiansa keskustelun ja esittelyn ajan.