Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 4 

 

Keskeneräiset kuntalais- ja valtuustoaloitteet

valt 06.02.2023 § 4  

165/00.01.03.01/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee valmistelussa olevien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden johdosta tähän mennessä suoritetut toimenpiteet tiedoksi liitteiden mukaisesti.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 14 luku 110 §             

Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo
puh. 050 595 1428, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Valtuustoaloitteiden lisäksi esityslistan liitteenä luettelo keskeneräisistä kuntalaisaloitteista ja niiden kä­sit­te­lys­tä.

 

 

 

khall 30.01.2023 § 23 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee valmistelussa olevien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden johdosta tähän mennessä suoritetut toimenpiteet tiedoksi liitteiden mukaisesti.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 14 luku 110 §             

Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo
puh. 050 595 1428, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Hallintosäännön 110 §:n mukaan "Kokouskutsussa mainittujen asioi­den käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus teh­dä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asiois­sa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

 

 Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tar­koi­te­tun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

 Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esi­tet­­vä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuo­den loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on il­moi­tet­ta­va, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi to­de­ta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

 31.12.2022 keskeneräisiä valtuustoaloitteita oli seuraavasti:

- Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto
- Vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa
- Seura- ja järjestäavustusten korottaminen
- Lasten koulumatkojen turvaaminen koulujen lähiympäristössä.

 

 Valtuustoaloitteiden lisäksi esityslistan liitteenä luettelo keskeneräisistä kuntalaisaloitteista ja niiden kä­sit­te­lys­tä.

 

Jatkokäsittely valtuusto