Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

valtuusto
Pöytäkirja 06.02.2023/Pykälä 1 

 

Ranta-asemakaava ja -muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka - Pianniemi - Virpilampi III

valt 06.02.2023 § 1  

64/10.02.04/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III, päivätty 4.11.2022.

Hyväksytyt ranta-asemakaava-asiakirjat arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.04.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §,

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § (asemakaavan hyväksyminen)

 

Valmistelija     kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu  Esityslistan liitteenä kaavakartta ja -selostus ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III, päivätty 4.11.2022.

 

Tiedoksianto sähköposti kaupunginarkkitehti

  kaavoituskoordinaattori

  konsultti

 

 

 

 

khall 16.01.2023 § 9 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III, päivätty 4.11.2022.

Hyväksytyt ranta-asemakaava-asiakirjat arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.04.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 5 luku 22 §,

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § (asemakaavan hyväksyminen)

 

Valmistelija     kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Esityslistan liitteenä kaavakartta ja -selostus ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III, päivätty 4.11.2022.

 

Jatkokäsittely valtuusto

 

 

khall 16.01.2023 § 9 

 

 

 

 

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutos 63/Rak, Rakm Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III, päivätty 4.11.2022.

Hyväksytyt ranta-asemakaava-asiakirjat arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.04.

 

Toimivalta Hallintosääntö 7 § (valtuusto) ja 23.2 § (elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta).

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § (asemakaavan hyväksyminen)

 

Valmistelija     kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen,

puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Maanomistajan laadituttama 63/Rak, Rakm Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III on ollut ehdotuksena nähtävillä 29.7.- 29.8.2022. Kaavahdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta ja neljä lausuntoa. Muistutusten ja lausuntojen tiivistelmät ja kaavanlaatijan vastineet ovat selostuksen liitteenä 6.

 

 Kaavaan on nähtävilläolon jälkeen tehty pieniä tarkennuksia laatien  4.11.2022 päivätty kaava-aineisto. Korttelin 7 osalta on poistettu rantavyöhykkeen luonto- ja maisema-arvojen säilyttämisen kannalta tarpeeton korttelin sisäinen kapea s-1 -osa-aluevaraus, koska koko korttelin ja rannan välille on varattu leveähkö maa- ja metsä­talousalue, jolla on erityisiä maisema ja/tai ympäristöarvoja (MY). Tarkennetusta kaava-aineistosta on lähetetty kirjeet kyseisen kortte­lin omistajille 7.11.2022. Tarkennuksista ei ole tullut kommentteja.

 

 Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavakarttaan ja -selos­tukseen tehdyt tarkennukset ovat kaavahankkeen kokonaisuuden kannalta loogisia ja riittäviä, joten 4.11.2022 päivätty tarkennettu kaava-aineisto voidaan esittää hyväksyttäväksi.

 

Tiedoksianto sähköposti kaupunginarkkitehti

  kaavoituskoordinaattori

  konsultti