Dynasty tietopalvelu Haku RSS Heinolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kokoukset.heinola.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 29 

 

Esisopimus Kylpylän alueen rakennusten kaupasta ja maanvuokraoikeudesta

khall 30.01.2023 § 29  

309/02.09.00/2023  

 

 

 

 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Asiantuntijana asiaa alusti kokouksen alussa hankejohtaja Heikki Mäkilä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan esisopimuksen ja

2. antaa valmistelijoille valtuudet tehdä sopimukseen tarvittavia tarkennuksia ja teknisluontoisia korjauksia.

 

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 56 §

 

Valmistelija hankejohtaja Heikki Mäkilä

 puh. 044 769 4141, etunimi.sukunimi@heinola.fi

 

Valmistelu Kylpylän alueen rakennusten huutokauppa toteutettiin vuonna 2021. Kaupungin ja ostajan välisissä neuvotteluissa kumpikin osapuoli toi esille omat tavoitteensa, joiden perusteella ostaja teki viitesuunnitelman rakennuskannan, toimintojen ja palveluiden kehittämisestä. Osapuolet totesivat asemakaavamuutoksen olevan tarpeen.

 

 Kylpylän alue on oleellinen osa satamasta Heinäsaareen ulottuvaa rantavyöhykettä. Asemakaavoituksen tueksi kaupunki ryhtyi valmistelemaan Niemelänrannan yleissuunnitelmaa, joka on vastikään asetettu nähtäville elinvoimalautakunnassa.

 

 Vaikka ostajan ja kaupungin tavoitteet ovat hyvin samansuuntaiset, on kuitenkin todettu tarpeelliseksi tehdä kaupasta ja maanvuokraoikeudesta esisopimus. Esisopimuksen ehtojen toteutuessa ostaja ostaa kylpylän alueen rakennukset ja tekee maanvuokrasopimuksen. Mikäli edellytykset eivät täyty sovittavaan ajankohtaan mennessä, esisopimus raukeaa eikä kauppa- ja maanvuokrasopimusta tehdä.

 

 Keskeiset ehdot koskevat asemakaavan luomia toimintaedellytyksiä ja tarvittavien rakennus- ja mahdollisten purkulupien saamista sekä ranta-aluetta ja pysäköintiä koskevia järjestelyjä.

 

  Kaupungin näkökulmasta ostajan suunnitelmat ovat strategian mukaisia ja lisäävät keskustan elinvoimaa sekä varmistavat osaltaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymisen ja kehittymisen.

 

 

 

Tiedoksianto virallinen ote ostaja

 sähköposti  elinvoimajohtaja

   kaupunginarkkitehti

   maankäyttöinsinööri

   kiinteistöpäällikkö